FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt04/07/2013

Sjukvårdspersonals ansvar

Hej. Jag låg under 2 veckors tid inne på Malmö lasarett för hjärninflamation. Första veckan var jag så dålig att jag inte kommer ihåg mer än ett par minuter. Under denna tid har mitt ex varit och besökt mig väldigt ofta. Nu i efterhand har jag fått reda på att tydligen har sjukhus personalen uppfattat henne om min flickvän då hon tydligen dragit in mig i duschen och duschat och tvättat mig. Får det verkligheten gå tills här ? Känner mig lite kränkt av denna situation då jag ej har bra kontakt med mitt ex.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

En vårdgivare är skyldig att uppfylla de krav som patientsäkerhetslagen ( 2010:659 ) ställer. Sjukvårdspersonalen är skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls för att förhindra att vårdskador inträffar, såsom psykiska- och fysiska skador. 

Som du har beskrivit det har du mått dåligt och det kan därför ses som att du drabbats av en psykisk skada på grund av att ditt ex utan din vetskap har duschat och tvättat dig under sjukhusvistelsen. Detta är självklart inte acceptabelt, då sjukhuspersonalen ska utöva tillsyn över dig och speciellt när du är i sådant tillstånd att du själv inte är vid dina sinnens fulla bruk. Då jag inte är närmare bekant med händelseförloppet är mitt råd till dig att kontakta Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx vilken är en tillsynsmyndighet för för hälso- och sjukvården. Myndigheten inspekterar för att främja patientsäkerheten, förebygga skador och ta bort risker i vården. 

Till Inspektionen för vård och omsorg kan man anmäla en händelse eller enskilda yrkesutövare. I anmälan behöver man inte ange vem eller vilka som bär ansvaret för händelsen. Alla som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, oavsett om de arbetar i kommun, landsting eller i ett privat vårdföretag, kan anmälas. En anmälan kan också gälla kritik mot organisationen eller allmänna brister i patientsäkerheten som behövs rättas till.

Lycka till,

Bästa hälsningar

Isabella WidjestrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000