Sjukvårdens agerande vid krampanfall

FRÅGA
Hur får sjukvården agera i en situation då man får in en patient som visar tecken på somatisk sjukdom med krampanfall, stigande infektionsvärden och tilltagande förvirring?Får man på grund av den tilltagande förvirringen och misstanke om hallucinationer och vanföreställningar välja att söva ner patienten och lägga denna i respirator för att kunna hantera patienten utan att det finns ett vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att vård ska ges med samtycke och tvångsvård får inte ges utan att förutsättningarna för tvångsvård, enl. exempelvis Lagen om psykiatrisk tvångsvård, är uppfyllda.

Dock är det så att om sjukvården inte kan få kontakt med patienten och därför inte kan hämta in samtycke så kan de hämta in hypotetiskt eller presumerat samtycke. Om patienten är medvetslös får akut vård alltid ges enl. Patientlagen 4 kap. 4 §. Om patienten är okontaktbar på grund av hallucinationer eller liknande som du beskriver så ska sjukvården försöka utröna vad patienten hade velat om denne hade kunnat lämna sin uppfattning. Sjukvården ska då göra sin bedömning utifrån tidigare kontakt med patienten, prata med anhöriga och vad patienter generellt vill i samma situation.

Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!

Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (236)
2020-10-21 Provtagning för ADHD-medicin
2020-10-02 ​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn

Alla besvarade frågor (85217)