Sjukskrivning och A-kassa

2017-03-02 i A-kassan
FRÅGA
Jag har under 2015 varit sjukskriven i 6 månader och jobbat 6. Nu är jag arbetssökande. När min a-kassa ska räkna ut min ersättning så tar de mina 6 månaders inkomst och delar den på årets 12 månader, vilket innebär att de halverar min ersättning. Lön för 2016 tar de inte hänsyn till. Är detta ett korrekt förfarande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetslöshetskassorna ska vid beräkning av ersättning följa lagen om arbetslöshetsförsäkring.

När A-kassan beräknar storleken av ersättningen använder man sig av en så kallad ramtid.

Denna ramtid baseras normalt på de senaste 12 månaderna, men kan i vissa fall sträckas ut och täcka längre tid tillbaka, dock max 5 år. A-kassan beräknar tidsperioden 12 månader bak i tiden från den dagen du anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.

Exempel på överhoppningsbara perioder är heltidsstudier, värnplikt och perioder med sjukskrivning. 16 § 1 p. ALF Sjukskrivningen måste dock kunna styrkas, exempelvis genom läkarintyg eller ersättning från Försäkringskassan.

Du uppger att du varit sjukskriven under sex månader år 2015 och arbetat i sex månader samma år. Jag får också uppfattningen att du arbetat under 2016, men det framkommer inte i vilken omfattning.

Om du arbetat heltid under sex månader 2015 har du grundat ett arbetsvillkor (ersättningsperiod) på den grunden. Den läggs sedan ut på en 12-månadersperiod (ramtiden). Har du bara arbetat sex månader de senaste 12 månaderna kommer din ersättning att halveras.

A-kassan måste hitta en sysselsättning som de kan räkna in i den andra sexmånadersperioden i ramtiden.

Det är svårt att avgöra om handläggaren fattat rätt beslut, baserat på den informationen du uppgett. Men en period av sjukskrivning ska normalt sätt inte räknas in i ramtiden, utan A-kassan ska beräkna efter vad du gjorde innan du blev sjukskriven alternativt efter ditt sexmånaders-jobb.

Läs noga på beslutsbrevet vad ersättningsbeslutet grundar sig på för tidsperioder och hur ersättningen beräknats. Har du frågor kring detta bör du kontakta din handläggare.

Hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (45)
2021-09-05 Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?

Alla besvarade frågor (95763)