Sjukskriven under avstängning från a-kassa

2015-02-23 i A-kassan
FRÅGA
Har fått uppsägning pga personliga skäl (facket stred ju inte precis...), antar 60 dagars avstängning gäller från a-kassan, men vad händer om jag skulle bli sjukskriven? Kan man vara sjukskriven under avstängning?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Gällande rätten till a-kassa regleras detta i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Vid uppsägning på grund av att man haft ett otillbörligt uppförande gäller en avstängningstid om 45 ersättningsdagar i normalfallet, vilket framgår av dess 43 b §. Huruvida din uppsägning på grund av personliga skäl klassificeras som just otillbörligt uppförande avgörs från fall till fall av din a-kassa när frågan om ersättning blir aktuell. Utöver avstängningstiden tillkommer den obligatoriska karensen om sju dagar vilket nämns i 21 §.

Om du är sjukskriven under din avstängning räknas dessa dagar inte av mot avstängningsdagarna, då dagarna måste vara av sådan karaktär att du under dessa uppfyller de allmänna villkoren för ersättning - så kallade ersättningsdagar. Dessa villkor benämns i 9 § som här följer, där det klart kan tydas att man som sjukskriven inte uppfyller det första villkoret som nedan är fetmarkerat;

9 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som
1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,
2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande. Lag (2013:152).

Ur 45 § 3 st kan man däremot utläsa att en avstängning aldrig får pågå längre än 112 kalenderdagar. Här är viktigt att se skillnaden mellan avstängningsdagar och kalenderdagar, den maximala tiden om 112 kalenderdagar är alltså oavsett om man uppfyller ovanstående villkor för att avräkna sig avstängningsdagarna eller inte.

Som notis vill jag mest informera om att du bör vara varse om att en uppsägning grundad på just personliga skäl är det i regel väldigt höga krav på om att den ska vara sakligt grundad. Om du anser det vara tvetydigt råder jag dig att vidare kontakta en jurist inom arbetsrättsområdet om inte ditt fackförbund kan hjälpa dig. Vår telefonrådgivning kan ge dig vägledning i ärendet, de nås på 08-533 300 04.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (92166)