Sjukskriva sig på grund av ME/CFS

Hej,kan man sjukskriva sig för trötthet som hör i hop med symtom för kronisk trötthetssyndrom, ME/CFS?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har rätt till sjukpenning på grund av kronisk trötthetssyndrom (ME/CFS) och dess symtom.

Prövningen av sjukpenning

Det är den som ansöker om sjukpenning som ska visa att förutsättningarna för det är uppfyllda. Det görs bl.a. läkarintyg som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Själva diagnosen är inte avgörande, utan hur den påverkar arbetsförmågan. Sjukdomen behöver nämligen medföra att man får en nedsatt arbetsförmåga. (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Därmed behöver trötthetssyndromet vara orsaken till att man får en nedsatt arbetsförmåga för att få rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan prövar frågor om sjukpenning.

Kronisk trötthetssyndrom och sjukpenning

Man har inte automatisk rätt till sjukpenning för att man har ME/CFS. Som tidigare skrivet är det inte diagnosen i sig som ger rätt till sjukpenning, utan dess inverkan på arbetsförmågan. Exempelvis har en man fått sjukpenning med anledning av att han hade ME/CFS. Hans arbetsförmåga var helt nedsatt på grund av sjukdomsbesvären. (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr. 782-18). Det blir däremot en individuell bedömning och en persons rätt till sjukpenning avgörs efter den personens sjukdomsbild.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Joel ÅkerlindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo