FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan31/07/2021

Sjukpenning vid pension

Hej jag är pensionär sedan 21/1-21 men skulle arbetat hos min senaste arbetsgivare 2dagar i veckan under perioden 1/4 tom 30/9. Jag blev sjuk i slutet av April och har inte kunnat jobba sedan dess, undrar om jag har rätt till sjukpenning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar i huvudsak om du har rätt till sjukpenning trots att du är pensionär. Du skulle arbeta 2 dagar i veckan från den 1 april till den 30 september 2021 men du blev sjuk i slutet av april. Jag kommer börja med att redogöra för vilka krav som måste vara uppfyllda för att man ska ha rätt till sjukpenning och därefter kommer jag att förklara hur pension kan påverka denna rätt.

Krav för sjukpenning

Bestämmelserna om sjukpenning finns i socialförsäkringsbalken (SFB). För att du ska ha rätt till sjukpenning krävs att du på grund av sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel (27 kap. 2 § SFB).

För sjukpenning krävs dessutom att du har en så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För att kvalificera dig för SGI måste din årliga inkomst:

1. komma från arbete i Sverige,

2. komma från arbete som kan antas vara under minst sex månader i följd eller vara årligen återkommande, och

3. antas uppgå till minst 24 procent av prisbasbeloppet (cirka 11 400 kr). (25 kap. 3 § SFB)

Försäkringskassan kommer att avgöra om du uppfyller det första kravet, det vill säga om du har en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Du kan emellertid bedöma själv om du kvalificerar dig för SGI. Jag kan nämna att du har tur att ditt jobb sträcker sig från den 1 april till den 30 september eftersom du precis uppfyller det andra kravet för SGI, det vill säga att arbetet kan antas vara under minst sex månader.

Pensionens inverkan på sjukpenning

Pension utgör inte något hinder för rätten till sjukpenning. Det finns däremot regler för hur länge man kan få sjukpenning beroende på hur gammal man är. Om du har fått sjukpenning för 180 dagar från ingången av den månad som du har fyllt 65 år har Försäkringskassan rätt att besluta att sjukpenning inte längre ska utbetalas och om du har fyllt 70 år får sjukpenning lämnas i högst 180 dagar (27 kap. 36-37 § SFB).

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare