Sjukpenning indragen på grund av rehabiliteringskedjan

Min sambo har fått sin sjukpenning indragen och hänvisad att söka ett normalt förekommande arbete. I fk vägledning står det att ett normalt förekommande arbete är ett arbete där man inte kan kräva någon större anpassning. Tanken är att det ska vara ett arbete som man kan börja på en gång av en person som inte har några begränsningar. Min sambo sitter i rullstol och har svårt att förflytta sig kan bara gå korta sträckor med kryckor. Fk menar att han kan söka arbete men man kan ju inte vänta sig att det finns anpassning redan på en arbetsplats. Är det här rimligt att kräva av en funktionshindrad person. Tacksam för svar. Jag ska lämna synpunkter snarast till fk och skulle gärna vilja kunna förtydliga detta. Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag förmodar att det som föranlett Försäkringskassan (FK) att dra in din sambos sjukpenning är att hans arbetsförmåga inte anses nedsatt, vilket inte ger honom rätt till sjukpenning (Socialförsäkringsbalken, 27:2). I regelkomplexet runt sjukpenning finns något som kallas för "rehabiliteringskedjan", vilken ställer arbetsförmågan i jämförelse med andra arbeten under en tidsutveckling som åsyftar att den enskilde ska återinträda på arbetsmarknaden efter sin sjukdomsperiod.

I rehabiliteringskedjan framgår att efter den 180:e dagen med sjukpenning ska arbetsförmågan börja jämföras med andra på arbetsmarknaden förekommande jobb (till skillnad från dag 1-180, då enbart jobb hos den ursprunglige arbetsgivaren används för att jämföra med). Rehabiliteringskedjan finns i Socialförsäkringsbalken 27:46-49.

Det som jag råder er att göra är att primärt ligga på FK om andra möjligheter för er att få hjälp och förmåner, eftersom att det kan vara svårt att bestrida FK i sakfrågor. Som sagt så är det en återgång till arbetsmarknaden som premieras, och i FK:s vägledning 2004:2 Version 19 s. 180 klargörs hur ansvarssystemet är uppbyggt:
"Försäkringskassans bedömning gäller förmågan att utföra arbete, oavsett sjukdom. Skulle den försäkrade behöva stöd eller hjälp att hitta ett arbete, ligger detta inte inom ramen för Försäkringskassans ansvar. Om det inte finns något sådant arbete tillgängligt saknar det betydelse för bedömningen av rätten till sjukpenning."

Vidare framgår ur samma råd att vid en återgång till arbetslivet efter en sjukdomsperiod skall en plan för återgången upprättas i samråd mellan den enskilde och FK. Man kan säga att det är tre berörda parter i sådana här frågor: den enskilde, FK, och arbetsförmedlingen. 

Utöver sjukpenning finns rehabiliteringsersättning, livränta (för långvarig förvärvsförmågenedsättning till följd av arbetsskada), samt sjuk- eller aktivitetsersättning för långvarig sjukdom. A-kassorna tillhandahåller en arbetslöshetsförsäkring för omställningsperioder. Fråga FK om möjligheterna att få någon av dessa förmåner.

Slutligen något om bedömningen av normalt förekommande arbeten:
Bedömningen av normalt förekommande arbeten görs i förhållande till den enskildes sjukdom. Ifall den enskilde endast kan klara av speciella arbeten som sällan förekommer på arbetsmarknaden så kan det inte vara rimligt att bedöma hans arbetsförmåga till arbetet med mindre än att han eller hon också erbjuds det arbetet. (Prop. 1996/96:28 s. 17, hänvisad till ur Försäkringskassans vägledning 2004:2 version 19, s. 177)

Tyvärr framgår det i samma råd som citerats ovan att det är den nationella arbetsmarknaden som menas, och inte den lokala eller regionala.

Tanken är alltså inte att när sjukpenningen dras in så skall den enskilde så att sägas slängas ut på gatan och hänvisas till sig själv. Istället är tanken att så länge den enskilde gör sitt för att faktiskt återgå till arbetslivet så skall denne få det stöd som denne har rätt till, oavsett om det är i form av sjukpenning eller arbetslöshetsförsäkring eller något annat. 

Jag hoppas att mitt svar har kastat ljus över vad som kan framstå som konstigt med reglerna, och ifall något mer behöver klaras upp så kan ni skriva i kommentarsfältet här nedan.

Lycka till

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”