Sjuklön vid timanställning

2015-07-28 i Sjuk
FRÅGA
Jag är timanställd i en matbutik på 1 % i månaden men jag jobbar minst 20 timmar i veckan sedan jag började i oktober. I juni var jag sjukskriven två veckor pga operation, det jag undrar är om jag ska få betalt från mitt jobb? Min chef sa nej eftersom hon inte bokade in mig just de två veckorna men om jag inte varit borta så hade jag ju jobbat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi finner aktuella bestämmelser om sjuklön i lagen om sjuklön, se här.

Som arbetstagare har du rätt till sjuklön, enligt 1 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Rätten till sjuklön gäller från första dagen av anställningstiden (om inte anställningstiden är kortare än en månad), enligt 3 § sjuklönelagen. Du som arbetstagare har rätt till 80 % av dina anställningsförmåner under alla dagar förutom den första, som är en s.k. karensdag, enligt 6 § sjuklönelagen. Under karensdagen utgår ingen ersättning.

Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Med detta förstås planerad arbetstid, att arbetsgivaren vanligtvis ber dig arbeta vissa tider är inte ersättningsgrundande. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön.

Slutsats.

Eftersom du inte har blivit lovad att arbeta är din arbetsgivare inte heller skyldig att betala ut sjuklön för att du blir sjuk eller behöver opereras.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (191)
2020-10-15 Rätt till sjuklön
2020-10-15 Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg
2020-09-30 Sjuklön och uppsägning
2020-09-24 Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?

Alla besvarade frågor (85193)