Sjuklön utan kollektivavtal

2016-11-15 i Sjuk
FRÅGA
Har man rätt till sjuklön när jag jobbar på ett företag som ej har kollektivavtal ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt till sjuklön enligt Lag (1991:1047) om sjuklön. Om inget kollektivavtal föreligger har du dock inte rätt till bättre villkor än vad som anges i lagen (2 §).

Enligt lag om sjuklön har du rätt till sjuklön under förutsättningarna att den avtalade anställningstiden antingen är tillsvidareanställning eller uppgår till mer än en månad, och att du då varit anställd minst 14 dagar i följd, samt att din arbetsförmåga är nedsatt enligt 3-4 §§ i samma lag. Sjuklöneperioden sträcker sig från den första dagen arbetsförmågan är nedsatt (som du inte närvarar) och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. Sjuklön utges inte för den första dagen du är sjuk (s.k. karensdag) men därefter utges sjuklön med 80 procent av anställningsförmånerna (6 §).

Jag hoppas detta gav svar på din fråga!

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (208)
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?
2020-12-10 Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?

Alla besvarade frågor (89822)