FrågaARBETSRÄTTSjuk 14/07/2022

Sjuklön timanställning

Jag har anställning "enstaka dagar". Om jag är schemalagd ett antal dagar en vecka, men sedan blir sjuk. Får jag någon ersättning de dagarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sjuklön regleras i sjuklönelagen (SjLL) och bestämmelser om arbetstagare återfinns i anställningsskyddslagen (LAS).

Rätt till sjuklön
Som arbetstagare har du rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningen (3 § SjLL). Detta gäller oavsett vilken typ av anställningsform du har, dvs om du är tillsvidareanställd, har en tidsbegränsad anställning eller är provanställd. Har du emellertid en tidsbegränsad anställning som är kortare än en månad har du rätt till sjuklön först efter att du har tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. 

Rätten till sjuklön blir således beroende av vilken typ av anställningsform du har. Det framgår inte av din fråga vilken av de tre anställningsformerna som du har. Detta framgår rimligtvis av ditt anställningskontrakt, och om inget annat har angetts anses du ha en tillsvidareanställning (4 § LAS).

Sjuklöneersättningen
Arbetsgivaren betalar sjuklön de två första veckorna, under den så kallade sjuklöneperioden (7 § SjLL). Därefter utgår sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjuklönen ska motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Det är endast det inkomstbortfall som beror på sjukdomen som sätter ner arbetsförmågan som ska ersättas. I det fall en arbetstagare inte har några inbokade pass så ska det inte anses att arbetstagaren gör en inkomstförlust om den blir sjuk. Som timanställd har du alltså bara rätt till sjuklön från arbetsgivaren för de inbokade pass som du inte har kunnat arbeta på grund av sjukdomen. 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000