Sjuklön till behovsanställd

2015-08-07 i Sjuk
FRÅGA
Vi har anställningsavtal med en sommararbetare from 2015-06-15 till 2015-08-09 och så har vi skrivit in följande "Anställd för arbete vid behov efter kallelse från arbetsgivaren. Arbetstagaren kan tacka nej till erbjudet arbete". Vi har kallat in arbetaren under perioden 13/7-24/7 men arbetstagaren är sjuk 15/7-21/7. Är vi då skyldiga att betala sjuklön under denna period?
SVAR

Tack för din fråga.

Som arbetsgivare är man i regel skyldig att betala sjuklön för de avtalade och redan bestämda arbetstider som slutits med arbetstagaren i enlighet med lagen (1991:1047) om sjuklön. Det bör observeras att detta förutsätter att det inte finns ett gällande kollektivavtal som reglerar den aktuella typen av fråga och säger annat.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll