Sjuklön och uppsägning

2020-09-30 i Sjuk
FRÅGA
Jag var sjuk två veckor från mitt jobb och den tredje veckan blev jag sjukskriven och sa upp mig. Är det fortfarande jobbet som ska betala mina två första veckor som jag varit hemma?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sjuklön de första fjorton dagarna
Rättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL).

De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL).

Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Utöver detta görs ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).

Regeringen har emellertid beslutat att den försäkrade tillfälligt kan ersättas för karensavdraget. Följande regleras i 2 § förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19. Det här innebär att den anställde har rätt att efter ansökan få ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Beslutet om tillfällig ersättning gäller mellan 11 mars och 31 december 2020. Ersättningen betalas ut retroaktivt av Försäkringskassan.

Slutsats
De första fjorton dagarna du är sjukskriven betalar din arbetsgivare sjuklönen. Från detta gör arbetsgivaren ett karensavdrag. Det faktum att du har sagt upp dig från ditt arbete den tredje veckan, påverkar inte att arbetsgivaren fortfarande är ansvarig för att betala din sjuklön.

Regeringen har även beslutat om att ersättning för karensavdrag kan ges till den försäkrade. För att ha rätt till detta behöver du göra ansökan om ersättning för karensavdraget i efterhand hos Försäkringskassan. Ersättningen utbetalas av Försäkringskassan och inte arbetsgivaren.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (209)
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

Alla besvarade frågor (91415)