Sjuklön och sjukpenning

Har man enligt lag, skyldighet att anmäla sig sjuk till Försäkringskassan? Får man lov juridiskt att enbart vara sjukskriven hos sin arbetsgivare? Måste man begära sjukpenning när man är sjukskriven hos sin arbetsgivare och arbetsgivaren får läkarintyg och godtar sjukskrivningen? Påverkar detta rätten till SGI om man inte anmäler sig sjuk och begär sjukpenning hos Försäkringskassan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Varje arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön för de första 14 dagarna som en anställd är sjuk. Är den anställde sjuk i mer än 14 dagar kan den få sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivare måste anmäla till Försäkringskassan om en anställd är sjuk i mer än 14 dagar.

Som anställd ska man alltid göra en sjukanmälan hos sin arbetsgivare samt lämna ett skrivet intyg om att man inte kan arbeta som vanligt på grund av sjukdomen. Är den anställde sjuk i mer än sju dagar måste den även lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren.

Att man har ett läkarintyg betyder inte att man är sjukskrien, utan det är arbetsgivaren alternativt Försäkringskassan som efter att ha läst läkarintyget beslutar om att betala ut sjuklön alternativt sjukpenning.

Hur och vad som påverkar den sjukdomsgrundande inkomsten finns att läsa om på denna länk från Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d7028802-f3ab-43e3-ba6a-501464b7a6c5/4080_A_sjukpenninggrundande_inkomst_anstalld_130101.pdf?MOD=AJPERES samt i 25 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). När man inte längre har arbetsinkomster är huvudregeln att den sjukpenninggrundande inkomsten slutar att gälla. I vissa situationer, som vid t.ex. studier eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, finns dock möjlighet att trots avbrott i arbetet behålla den sjukpenninggrundande inkomsten (se 26 kap. SFB).

SFB hittar du https://lagen.nu/2010:110

Med vänlig hälsning, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”