Sjuklön och särskilda skäl för tidigare intyg

2015-05-06 i Sjuk
FRÅGA
HejJag är egen företagare och driver en butik i modebranschen. Igår kl. 17.30 meddelade jag en anställd hos mig att provanställningen upphör den 20 maj. Jag meddelade detta 15 dagar innan provanställningen går ut. Angav också skälet till varför dvs att jag vågade inte anställa då jag inte ser de ekonomiska möjligheterna till det. Jag har helt enkelt inte råd, tråkigt nog. Igår kl. 19 meddelade hon: "Hej J Efter dagens möte har jag fått ont i både mage o huvudet .Jag kommer inte imorgon .återkommer när jag har hämtat mig Jeanette" Jag förstår inte hur hon redan 15 timmar innan hennes pass börjar redan då vet att hon är sjuk dagen efter. Har jag rätt att begära läkarintyg från första dagen? Känns som hon nu bara vill vara hemma och inte är sjuk. Tufft för mig att betala lön för ngn som inte är på jobbet. Vad kan jag få lov att göra? Står i lagen att man får begära intyg från 1:a dagen om "särskilda skäl finns". Min fråga blir då "Föreligger särskilda skäl här?Vi har inget kollektivavtal på arbetsplatsen. Hon har tidigare inte varit sjuk annat vid ett tillfälle då hon hade ryggskott. Tacksam för snabb feedback. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel är arbetsgivare skyldig att utge sjuklön efter att arbetstagare har gjort sjukanmälan och efter sju dagar när nedsättningen av arbetsförmågan är styrkt av läkarintyg, vilket framgår av Lag (1991:1047) om sjuklön 8 § första och andra styckena. Om särskilda skäl föreligger så kan arbetsgivare dock begära läkarintyg som styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden, det vill säga på en dag som föregår den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen. En sådan begäran måste vara skriftlig (Lag om sjuklön 10 a § första stycket). Om arbetstagaren utan godtagbart skäl underlåter att lämna intyg så bortfaller arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön för den del av sjuklöneperioden för vilken intyg saknas (Lag om sjuklön 10 a § andra stycket). Särskilda skäl för att begära läkarintyg på en tidigare dag omfattar enligt lagens förarbeten situationer där särskilda rehabiliteringssynpunkter finns att beakta eller när arbetstagaren har haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha tagit kontakt med någon läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att hon lider av någon kronisk sjukdom eller dylikt. Eftersom smärta i mage och huvud så vitt jag vet inte föranleder rehabilitering och den anställde inte har haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid så torde inte särskilda skäl föreligga för dig att kunna begära läkarintyg på en tidigare dag under sjuklöneperioden.

En ytterligare förutsättning utöver den anställdes sjukanmälan för att du som arbetsgivare ska vara skyldig att betala sjuklön är givetvis att den anställde har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (Lag om sjuklön 4 § första stycket). För att avgöra om arbetsförmågan är nedsatt så beaktas särskilt om sjukdomen helt eller delvis förhindrar arbetstagaren från att utföra sina vanliga arbetsuppgifter eller liknande. Det har med andra ord ingen betydelse för bedömningen om du har möjlighet att omplacera den anställde till en helt annan uppgift där hennes smärtor inte hindrar henne från att arbeta (Lag om sjuklön 4 § andra stycket). Eftersom smärta i mage och huvud är hindrande i de flesta arbetsuppgifter, även i butik, så torde hennes sjukdom orsaka arbetsnedsättning, varav hon är berättigad till sjuklön.

Skulle det senare visa sig att den anställde uppsåtligt eller grovt vårdslöst oriktigt har uppgivit att hon var sjuk så bortfaller din skyldighet att betala sjuklön (Lag om sjuklön 5 § punkt 2). I den mån du har betalat ut sjuklön för dagar då hon ljög om sin sjukdom så kan den anställde bli ersättningsskyldig utifrån allmänna regler, bland annat bestämmelser i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt 3 § första stycket för skada som uppsåtligen vållas dig i dennes tjänst.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll