Sjuklön när lönen utgörs av grundlön plus provision

2016-02-11 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Jag arbetar som säljare med provision på heltid (100%). Min arbetsgivare påstår att min sjuklön endast beräknas på min grundlön. Stämmer det att arbetsgivaren får ge ut sjuklön på detta sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sjuklönen betalas ut av arbetsgivaren de första 14 kalenderdagarna arbetstagaren är sjuk, med undantag från dag ett som är karensdag. Underlaget för uträkning av sjuklön är den lön som den anställde skulle erhållit under sjuklöneperioden.

Då lönen utgörs av en grundlön plus provision baseras sjuklönen på den beräknade genomsnittsinkomsten av den totala inkomsten under en viss period, alltså både grundlön och provision sammanslaget. Denna period kan vara en månad, ett kvartal eller ett år, beroende på hur arbetssituationen ser ut. I denna beräkning ska man även göra en skälighetsbedömning där man exempelvis kan beakta att provisionen kan variera beroende på säsong.

Sjuklönen består sedan av 80 % av den beräknade genomsnittsinkomsten och betalas som sagt av arbetsgivaren dag två till fjorton. Sedan betalar Försäkringskassan ut sjukpenning från dag femton.

Det kan även finnas bestämmelser om detta i gällande kollektivavtal.

Vänligen,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (191)
2020-10-15 Rätt till sjuklön
2020-10-15 Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg
2020-09-30 Sjuklön och uppsägning
2020-09-24 Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?

Alla besvarade frågor (85192)