Sjuklön lämnas ej under semesterledigheten

2016-09-25 i Sjuk
FRÅGA
Jag är timanställd, får timlön inklusive semestersättning för den månad jag arbetar. Hur blir det under min semesterledighet ifall jag skulle bli sjuk. Har jag rätt att få sjuklön under tiden jag är sjuk? Vad säger lagen?
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lagen (1991:1047) om sjuklön som är tillämplig i en sådan situation. Enligt 6 § Sjuklönelagen så ska sjuklönen täcka den arbetsförlust som uppkommer pga. nedsatt arbetsförmåga. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan skall enligt förarbetena kompenseras. Nedsättning av arbetsförmågan som minskar arbetsintensiteten avses inte grunda rätt till sjuklön även om förvärvsinkomsten går ned.

Under din semesterledighet, så arbetar du inte. Det innebär att om du blir sjuk under din semesterledighet så förekommer ingen arbetstidsminskning, och således ska inte heller någon sjuklön utgå. Sjuklön ska endast betalas ut, om det faktiskt föreligger en arbetstidsförlust, alltså under den tid man faktiskt hade tänkt arbeta, men inte kan pga. sjukdom. Så är inte faller under semesterledigheten.

Om du blir sjuk efter semesterledigheten kan du ha rätt till sjuklön, om kraven som ställs upp i Sjuklönelagen uppfylls.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp, så kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med, genom att klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (192)
2020-10-24 Sjukskrivning under uppsägningstid
2020-10-15 Rätt till sjuklön
2020-10-15 Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg
2020-09-30 Sjuklön och uppsägning

Alla besvarade frågor (85379)