FrågaARBETSRÄTTSjuk 26/12/2018

Sjuklön i efterhand

Hej alla!

Jag har en fråga, det är såhär att jag jobbar o på en resturang och jag har varit sjuk förra månad i typ 5 dagar, men jag har inte fått sjuklön eller nåt! O detta är pga att jag glömde fylla på blanketten som dom består att man ska fylla på den för att få pengar! Även fast de var första månad som dom började kräva en sån blankett,

Nu till frågan kan jag göra nåt? Eller är de försent nu?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Rent generellt

Det är lagen om sjuklön (SjLL) som reglerar arbetstagarens rätt till sjuklön och andra anställningsförmåner i Sverige. Lagen inskränker dock inte rätten till sjuklön enligt en annan lag, vilket jag kommer återkomma till senare.

Vissa avvikelser från lagens bestämmelse får göras enligt kollektivavtal, och därför råder jag dig att även kolla med ditt fackförbund gällande hur ditt kollektivavtal reglerar sjukanmälningar. Även om du inte är med i ett sådant fackförbund, kan kollektivavtalets bestämmelser tillämpas på dig (2§ SjLL). Vad som gäller för sjukanmälningarna är att du som arbetstagare måste anmäla sjukdomsfallet till arbetsgivaren för att få rätt till sjuklön (8§ första stycket). Legalt sett kan en sjukanmälan ha olika former och lagen föreskriver inte t ex en skriftlig anmälan, men det kan finnas regler på den enskilda arbetsplatsen.

Om du som arbetstagare dröjer med att anmäla dig sjuk, kan du i normalfallet inte ställa krav på att få sjuklön för dag innan anmälan, även om du i efterhand kan styrka både sjukdom och arbetsoförmåga.

För den första dag som du var sjuk gäller en karensdag, det är en form av självrisk vilket innebär att du inte får någon ersättning. Det finns dock undantagsregler till detta, om du har haft 10 karensdagar på ett år hos samma arbetsgivare så finns det ett högrisksskydd mot en elfte karensdag. Notera att karensdagen ersätts 1 januari 2019 av ett karensavdrag, mer finns att läsa om det här.

Ditt fall

Det framkommer inte i din fråga om du faktiskt har ringt in till din arbetsgivare och anmält dig sjuk, eller hur kommunikationen kring anmälningssystemet skett. Det råder ingen tvekan om att det här rör sig om en arbetsrättslig tvist, och du borde därför först och främst kontakta facket för ytterligare stöd i frågan.

Kom ihåg att om din arbetsgivare vägrar att betala ut din sjuklön kan du alltid ansöka om sjukpenning direkt hos Försäkringskassan. Detta regleras i socialförsäkringsbalken 24 kap och 27 kap.

Det måste dock alltid utredas och avgöras från fall till fall om en försäkrad har rätt till sjukpenning trots att han eller hon försummat att göra sjukanmälan i tid. Det finns också fall där Försäkringskassan inte anser sig kunna betala ut sjukpenning för tid före anmälan trots att den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt, och det kommer därför få bedömas utifrån dina individuella omständigheter. På Försäkringskassans hemsida skriver de att i vissa fall då arbetsgivaren vägrar att betala ut sjuklön så kan de betala ut den i arbetsgivarens ställe. Det kallas för sjuklönegaranti.

Men för att få rätt till detta krävs det att tvisten gäller:

1)ditt anställningsförhållande eller

2)din arbetsförmåga

Du måste själv ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan och om de finner att du har rätt får du sjuklönen utbetald från dem istället. Försäkringskassan kräver sedan i sin tur tillbaka pengar av din arbetsgivare.

Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön, det kan du göra på försäkringskassans hemsida här.

Mitt råd till dig

Men mitt råd till dig är att oavsett kontakta ditt fackförbund, då bedömningen kan variera beroende på de enskilda omständigheterna. Jag hoppas att mitt svar åtminstone gjort det lite tydligare om vad som gäller.

Vänligen,

Azalea SafaeiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000