Sjuklön eller sjukpenning vid återinsjuknande

2020-11-18 i Sjuk
FRÅGA
var sjukskriven 200819 till 200906 fick sjuklön dom sista dagarna från försäkringskassan återinsjuknade 200910 till 201011 Fkassan betalade från 200924 till 201011 Vem betalar sjuklön 200910 till 200923 arbetsgivare eller försäkringskassan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lag om sjuklön (SjlL) och Socialförsäkringsbalken (SFB).

Eftersom du återinsjuknade inom 5 kalenderdagar från dess att du blev frisk, räknas din sjukskrivning mellan den 10:e september och 11:e november som en fortsättning på din tidigare sjukperiod (7 § tredje stycket SjlL). Nedan har jag delat upp din sjukskrivning i tre olika tidsspann baserat på till vem du bör vända dig till för att få ersättning.

Dag 1 - 19:e augusti

Jag förmodar att din arbetsgivare gjorde ett karensavdrag på din lön den första dagen du var sjukskriven (6 § 2 st SjlL). I och med de tillfälliga reglerna som infördes på grund av covid-19, har du dock möjlighet att söka ersättning från Försäkringskassan, som kan täcka åtminstone en del av det avdrag som din arbetsgivare har gjort denna dag. Ersättningen du kan få från försäkringskassan uppgår till 804 kr före skatt.

Dag 2 - 14 - 20:e augusti - 1:e september

Under denna period är din arbetsgivare skyldig att betala sjuklön (1 § och 7 § SjlL). Sjuklönen utgör 80 % av din ordinarie lön (6 § första stycket SjlL). Det verkar i din frågeformulering som att din arbetsgivare har gjort detta.

Dag 15 och framåt, 2:e - 6:e september samt 10:e september - 11:e oktober

Från och med dag 15 tar Försäkringskassan över (jfr 23 kap 5 § och 27 kap 2 § SFB). I och med att dina två perioder av sjukskrivning som sagt läggs ihop, är det till Försäkringskassan du får vända dig för att ansöka om sjukpenning under hela denna period, inklusive perioden mellan den 10:e - 23:e september som du specifikt frågade om.

Du bör därför återigen ta kontakt med Försäkringskassan för att lämna in en ansökan om sjukpenning även för perioden 10:e - 23:e september. Om du inte redan ansökt om ersättning för karensdagen rekommenderar jag dig även att göra det.

Hoppas att svaret är till din hjälp!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (211)
2021-06-10 Har jag som timanställd rätt till sjuklön om jag blir sjuk på inbokade arbetspass?
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

Alla besvarade frågor (93215)