Sjukjournal

2021-06-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej ! Skriver till er för jag undrar om jag ka få (sjukjornal ) abort ! från 1982 - 24-9nästan säker på datum.Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det handlar om antingen få ut en sjukjournal eller radera en del eller en sjukjournal och det regleras ibland annat i tryckfrihetsordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslag och mer specifikt 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslag.

Allmänna handlingar
Man har rätt att begära ut allmänna handlingar från myndigheter för att främja demokratin och ge insyn i myndigheternas verksamhet enligt 2 kap 1 § TF. Dock finns det begränsningar av den rätten och det är genom sekretess, och information om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden faller inom begränsningen enligt 2 kap 1 § p. 6 TF. Så när det kommer till sjukjournaler så råder det sekretess över dem och det betyder att allmänheten inte får ta del av informationen och syftet är att skydda enskilda personer.

Kan du begära ut en sjukjournal?
Det råder också sekretess över sjukjournaler enligt 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslag. Du har alltid rätt att begära ut din egna sjukjournal om det inte faller inom undantaget i 25 kap 6 § offentlighets- och sekretesslagen. När det kommer till att begära ut någon annans sjukjournal brukar det inte gå att begära ut någon annans sjukjournal men det kan det vara okej om det går att anse att det är klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, alltså lider skada av det. Alltså så kan du begära ut din egen sjukjournal och eventuellt någon annans om man har fått bifall efter en menprövning.

Få ens sjukjournal spärrad eller förstörd
Som patient har man rätt att få uppgifter spärrade eller förstörda och det görs genom att kontakta Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). För att det ska beviljas krävs det att det finns goda skäl och att det ska vara klart att journalen inte behövs för kommande vård.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (271)
2021-08-22 Begäran om allmän handling ifråga om personnummer till arbetssökande
2021-08-11 Vad händer när en skolkurator bryter mot sin anmälningsplikt?
2021-08-05 Finns det möjligheter att anmäla arbetsplats anonymt?
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?

Alla besvarade frågor (95664)