Sjukintyg vid en till sjukdomsperiod

Kan arbetsgivare kräva sjukintyg från första sjukdagen på en återinsjukningsperiod? Om en person är sjuk 7 dagar, frsikanmäler sig och är tillbaka 2 dagar och återinsjuknar, blir borta i 7 dagar till, kan då arbetsgivare kräva att få ett sjukintyg från den första dagen av återinsjuknandet eftersom det klassas som samma sjukperiod och karens dras bara av från första sjukdagen i period 1. kan då arbetsgivaren kräva sjukintyg fast än det inte har begärts skriftligt under perioden? och i så fall, blir det olovlig frånvaro om arbetstagaren inte har sjukintyg för sin andra sjukperiod? totalt sett är arbetstagaren sjuk 14 dagar under en period på 16 dagar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Spörsmålet

Jag tolkar det som du varit sjuk i 7 dagar för att sedan blivit frisk och gått till jobbet och sedan insjunknat återigen. Du undrar sedan om du behöver ge sjukintyg och eventuella konsekvenser av att inte göra det. För att besvara dina frågor kommer jag att använda mig av lagen om sjuklön. 

Sjuklön

Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden, 7 § lagen om sjuklön. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. Inget ytterligare karensavdrag (enligt 6 §) ska då heller göras, 7 § 3 st. Det vill säga, precis som du nämner, eftersom du insjuknar 2 dagar efter din första sjukperiod så anses din första sjukperiod fortlöpa. 

Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för mistade förmåner under tid från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av, 8 § 2 st. Du behöver alltså ge in ett intyg efter sjunde dagen för att fortsätta få ersättning. Gällande om det utgör olovlig frånvaro att inte utge sjukintyg finns det inget lagstöd på. Det går inte att generellt ange hur många gånger arbetstagaren måste ha varit frånvarande utan intyg för att det ska finnas saklig grund för uppsägning. Men om orsaken till att intyg inte lämnas bara är en allmän ovilja att följa arbetsgivarens beslut kan det bedömas som allvarligt. Det är därför bäst att följa arbetsgivarens förfrågan om ett sjukintyg. 

Hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något är du varmt välkommen att ställa din nya fråga!

Vänligen,

Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”