Sjukintyg från första dagen

2016-01-05 i Sjuk
FRÅGA
Hej, jag undrar om min arbetsgivare har laglig rätt att kräva sjukintyg från första dagen? Har varit anställd ett år och har varit borta vid 5 tillfällen vilket hon bedömer som hög sjukfrånvaro, därför kräver hon nu sjukintyg från första dagen.
SVAR

Hej.

Arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön regleras i Sjuklönelagen (1991:1047). I samma lag regleras också de frågor du ställt om läkarintyg. Lagen är tvingande på så sätt att ett avtal som försämrar arbetstagarens rättigheter är ogiltigt.

Arbetstagaren är skyldig att omedelbart anmäla sin sjukdom till arbetsgivaren och man kan normalt inte få sjuklön för tid före anmälan. Ett undantag från denna regel är om arbetstagaren varit förhindrad att anmäla sin sjukdom och sedan omedelbart anmäler den när hindret upphör.

Enligt 10 a § Sjuklönelagen. kan en arbetsgivare själv bestämma att en viss arbetstagare ska vara skyldig att visa läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl för det. En sådan begäran får inte avse längre tid än ett år och ska vara skriftlig.

I förarbetena ges som exempel på särskilda skäl dels när ”det finns speciella rehabiliteringssynpunkter” dels att det kan föreligga ”kontrollsynpunkter”, som t.ex. att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom.

Arbetsgivarens beslut om förstadagsintyg kan inte överklagas och utan intyg är arbetsgivaren normalt inte skyldig att betala sjuklön. Om arbetstagaren har godtagbara skäl att inte lämna läkarintyget kan dock arbetsgivaren ändå bli skyldig att betala sjuklön.

Ifall din arbetsplats är ansluten till kollektivavtal kan dessa reglera sjukintyg på arbetsplatsen, du bör därför ta reda på om något sådant avtal finns på din arbetsplats.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (193)
2020-10-30 Har jag rätt till sjuklön vid behovsanställning?
2020-10-24 Sjukskrivning under uppsägningstid
2020-10-15 Rätt till sjuklön
2020-10-15 Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg

Alla besvarade frågor (85618)