Sjukersättning under uppsägningstid

2016-10-15 i Sjuk
FRÅGA
Hej,Om en person som tidigare arbetat i företaget, sagt upp sig, men har skrivit upp sig på att jobba helg 2 månader senare och ringer in sig sjuk dessa dagar - Behöver vi betala sjukersättning för den här personen?VänligenKarin
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arbetsrätt och lag om sjuklön. Om uppsägningstiden inte har gått ut så är ni skyldiga att betala sjukersättning. Ni bör se vad uppsägningstiden är enligt ert anställningsavtal samt möjligen kollektivavtal och lagen om anställningsskydd (LAS). Se gärna 11§ -13 § LAS.

Anställda har rätt till sjuklön från första dagen under anställningen så länge anställningen har varat minst en månad eller som har arbetat sammanhängande i 2 veckor, enligt 3 § lag om sjuklön. Denna rätt fråntas inte under den anställdes uppsägningstid. Det är dock viktigt att tänka på att frånvaron måste vara p.g.a. giltiga skäl. Det är arbetstagaren som ska bevisa med sjukintyg, att denne är såpass sjuk att arbetsförmågan är nedsatt, enligt 4 § lag om sjuklön. Detta intyg kan arbetsgivaren oftast enligt kollektivavtal begära redan från första sjukdagen. Utan giltigt skäl kommer den anställde inte få ut några pengar. Observeras bör dock att första sjukdagen alltid räknas som karensdag vilket betyder att någon sjuklön inte utgår, 6 § lag om sjuklön. Efter 14 dagar utgår vid fortsatt sjukdom sjukpenning från försäkringskassan istället för från arbetsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?