Sjukdomsspridning

FRÅGA
Jag har haft frivilligt oskyddat sex med en person - efter att jag sagt att jag inte vill det om hen har fler sexpartners utöver mig ( vi har varit i ett långt förhållande o just brutit upp o jag vet därför att det inte funnits smitta innan). Om det sedan framkommer att personen HAFT fler sexpartners, och jag är rädd att jag fått en sexuell sjukdom. Är det den personen då gjort mot mig olagligt på något sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om det är olagligt att underlåta att meddela sin sexpartner att det kan finnas en risk för att man kan har en könssjukdom som kan överföras.

Smittskyddslagen finns för att minska spridningen av sjukdomar som anses extra farliga och räknar upp lite fler än 60 olika sjukdomar, däribland ingår flera könssjukdomar. Enligt 2 kap 1 § smittskyddslagenmåste varje individ iaktta uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning. Enligt 2 kap 2 § smittskyddslagen ska också den som har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom testa sig, för att skydda andra från att bli smittade. Enligt samma paragraf måste den person som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att det föreligger en risk för smittoöverföring.

I ditt fall skulle det således strida mot smittskyddslagen om din tidigare partner haft samlag med andra personer och därigenom utsatt sig för en smittorisk och inte testat sig. Har personen testat sig men inte meddelat dig om en eventuell allmänfarlig sjukdom är det således också ett brott.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (289)
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?
2021-07-06 Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?
2021-07-01 Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Alla besvarade frågor (94568)