Sjukdom i uppdragstagarförhållande

Hej

Jag har tagit ett konsultuppdrag som interimsrektor. I kontraktet står inget om sjukdom. Jag har blivit sjuk och behöver sjukskriva mig. Kan jag bli skadeståndsskyldig för kontraktsbrott om jag inte kan leverera uppdraget som avtalat?

Vänligen

Helena

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du är anställd under ett uppdragsförhållande som rektor och behöver sjukskriva dig. Då frågan inte är uttryckligen reglerad i kontraktet undrar du om du kan bli skadeståndsskyldig enligt kontraktet.

Detta är i mångt och mycket en avtalsrättslig fråga. Jag ska besvara den som så att jag först beskriver hur lagen ser ut och sedan applicera det på ditt fall.

Uppdragstagare

Såväl vanliga anställningar som uppdragstagande regleras i stor mån i anställningskontrakten, men skillnaden är att arbetstagare (de med vanliga anställningar) omfattas av betydligt fler lagregler som arbetsgivarna måste följa. Mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare är det friare.

Är en fråga inte reglerad i uppdragsavtalet gör man först så att man försöker tolka avtalet i situationen och se om arbetssituationen ger svar på hur frågan ska besvaras. Ger situationen ingen vägledning ser man i stället till om något efter avtalets ingående ger svar på frågan. Bär inte det heller frukt så kan man se på vad som kallas dispositiv rätt i området. Dispositiv rätt är alltså lagregler som är frivilliga att följa, och om man inte har avtalat om en fråga så antar man att den dispositiva rätten ska följas.

Fungerar inte detta kollar man på regler i rättsområden som liknar den aktuella situationen. För uppdragstagare är det ju främst arbetsrätt som är närliggande, alltså regler för vanliga anställda.

Sjukdom i tjänsten

Sjukdom anses inte vara en godtagbar anledning att avskeda någon. Detta anses gälla enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Av detta följer rent logiskt att man inte kan begära skadestånd av någon som blir sjuk och inte kan jobba. Inte heller finns stadgat i någon lag att det skulle vara en möjlighet för arbetsgivare att begära skadestånd av en sjuk anställd.

Ditt fall

Jag har inte sett ert avtal och har ingen riktig information om avtalssituationen med undantag för att det rör sig om uppdragstagande som rektor. Förutsatt att inget i avtalet, avtalssituationen, eller efterföljande omständigheter pekar på att sjukdom ska anses ge uppdragsgivaren rätt till skadestånd vid sjukdom som leder till att uppdraget inte kan fullföljas så skulle jag säga att du inte lider någon risk att behöva betala skadestånd. Jag kan inte försäkra detta till 100% då jag som sagt saknar mycket information, men att det rör sig om en rektorposition talar för att vanliga regler kring sjukdom bör gälla.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”