Sjukdom hos katt - fel i köprättslig mening?

2020-02-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej! En väninna till mig köpte i november 2019 en blandras katt från en person via blocket. I samband med att kattungen flyttar till x upptäcks öronskabb och katten får besöka veterinär och får behandling. Vidare tar Victoria kontakt med säljaren som medger att de som säljare inte upptäckt detta. Säljaren går efter många om och men med på att betala halva besöket samt behandlingen.Dessvärre försämras kattens allmäntillstånd som i efter fysisk kontakt med veterinär bedöms som öronskabb som skall läkas ut. Nu snart tre månader senare har Victoria med sin fortsatt sjuka kattunge besökt veterinär och igår 28/1 är katten så sjuk att djursjukhus behöver uppsökas.x har inte kunnat försäkra katten då hon vid tillfälle av köpet var sjuk, detta har åsamkat stora veterinär- och behandlingskostnader.Min fråga nu är:Vad säger konsumentköplagen angående "Säljares ansvar för fel/sjukdom vid köp av katt"? Finns det någon lag som skyddar x som köpare av katten?Tack på förhand!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När privatpersoner köper egendom av andra privatpersoner så regleras detta i Köplagen. Djur räknas enligt svensk lag som just egendom.

Är katten behäftad med fel?

För att säljaren ska ha ett rättsligt ansvar för kattungen krävs att den redan vid köpet var behäftad med fel. Sjukdom hos katten är något som din väninna verkligen inte förväntat sig med köpet, varför katten får anses vara behäftad med fel (17 § 2 stycket Köplagen). Av tidigare avgörande framgår en huvudregel att när det gäller köp av djur som efter leveransen har drabbats av en smittsam sjukdom skall det anses ha varit behäftat med fel i köplagens mening, alltså att det varit smittat redan vid leveranstillfälle. Eftersom kattungen var sjuk redan vid tidpunkten för köpet, även om det inte märkets av just då, så är säljaren ansvarig för detta (21 § Köplagen).

Jag förutsätter att din vän inte hade någon aning om sjukdomen vid köptillfället, i sådana fall kan hon inte åberopa sjukdomen som ett fel (20 § Köplagen)

Underrätta säljaren

När ett fel har upptäckt så måste köparen kontakta säljaren omedelbart, genom att göra det så reklamerar hon felet (32 § Köplagen). Din väninna underrättade säljaren om kattungens sjukdom direkt när hon blev varse om sjukdomen, vilket innebär att din väninna har gjort helt rätt.

Vad kan din väninna kräva av säljaren?

Din väninna kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § Köplagen).

Påföljderna som kommer i första hand är avhjälpande eller omleverans (34 § Köplagen). Vill din vän kräva något utav dessa påföljderna så krävs även att hon säger detta i samband med att hon reklamerar till säljaren (35 § Köplagen).

Avhjälpande innebär att säljaren betalar de veterinäravgifter som krävs för att katten ska bli frisk och därmed i avtalsenligt skick. Köparen kan dock inte kräva hur mycket pengar som helst utav säljaren, utan köparen kan bara kräva att få ersättning för, i detta fall veterinärkostnader, till den del det är "skäligt". Vad som anses vara skäligt beror ofta på, när det är djur som behöver avhjälpas är denna summa ofta större än när det är fråga om icke levande ting.

Köparen har förvisso betalat en del veterinärkostnader men då sjukdomen inte gett sig utan snarare blivit värre så kan ytterligare avhjälpningsbetalningar komma på fråga. För att avhjälpning ytterligare en gång ska bli aktuellt för din vän så krävs att hon ännu en gång reklamerar och säger att hon vill ha skälig ersättning för veterinärkostnader (35 § Köplagen).

Jag tänker inte förklara förutsättningarna för omleverans mer ingående då jag antar att din vän inte är särskilt intresserad av att få en ny kattunge av samma säljare. Men det är en möjlighet om säljaren har fler kullar med kattungar, din vän är dock inte skyldig att gå med på en omleverans.

Sker inte avhjälpande så är även prisavdrag eller hävning ett alternativ, säljaren har dock alltid rätt till att först försöka avhjälpa felet (36 § och 37 § Köplagen). Prisavdrag innebär att prisskillnaden mellan katten i friskt tillstånd och katten i sjukt tillstånd betalas tillbaka, vilket kanske inte ger så mycket eftersom blandraskatter inte är särskilt dyra. Hävning innebär att katten går tillbaka till säljaren och att pengarna för katten går tillbaka till din vän.

Observera att det inte går att kombinera samtliga påföljder, utan det är en i taget som blir aktuell plus eventuellt skadestånd.

Säljaren är också skyldig att betala skadestånd vid tillfällen då felet på varan orsakat köparen direkt skada (40 § Köplagen). Att kattens sjukdom orsakat din väninna stora veterinärkostnader är en sådan direkt kostnad. Dock är säljaren inte skyldig att betala skadestånd om felet var utanför säljarens kontroll (40 § och 27 § Köplagen). Frågan är nu huruvida en kattsjukdom ligger utanför säljarens kontroll? Svaret är troligtvis ja i de flesta fallen. Undantag kan vara om sjukdomen är genetisk eller om sjukdomen är en vanlig kattsjukdom som ägaren hade kunnat förebygga med vaccin eller liknande.

Slutligt råd

Jag skulle råda din vän att återigen kontakta säljaren för att underrätta hen om att katten blivit sjukare och att säljaren får lov att betala skäliga veterinärkostnader eftersom den inte blev inte frisk efter förra veterinärsbesöket. Det lättaste och billigaste sättet för din vän att försöka komma till en överenskommelse med köparen på tu man hand. Funkar inte detta så kan hon ta vidare det genom att lämna in en stämningsansökan i tingsrätten, hon bör då yrka på skadestånd för samtliga veterinärsbesök. Skadeståndet kan ersätta resor till och från veterinär, veterinärkostnader och behandling. Risken är då att rätten kan anse att sjukdomen var utanför säljarens kontroll och att skadestånd inte ska utdömas, detta skulle resultera i att din vän får betala både sina egna och säljarens rättegångskostnader vilket kan bli en dyr affär. Hävning är en åtgärd som jag tror få kattägare skulle vilja genomgå, men det är en möjlighet om din vän inte känner att hon har råd med framtida veterinärkostnader.

Kort och gott är en överenskommelse mellan köpare och säljare det bästa alternativet. En skadeståndstalan är en möjlighet som även innebär en del risker. Hävning kan bli aktuellt som en sista utväg.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1347)
2021-05-14 Häva köp när något sålts i "befintligt skick"
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

Alla besvarade frågor (92281)