Sjukanmäla sig på grund av psykisk ohälsa?

2017-11-30 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Är det lagligt att sjukanmäla sig pga psykiska själ? Stress, ångest och depression?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det är lagligt att sjukanmäla sig på grund av psykisk sjukdom. Det finns ingen definition av sjukdomsbegreppet i lagen utan det talas bara om nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Vad som är att anse som sjukdom hämtas istället från förarbeten, praxis, olika betänkande m.m. Ramen är att begreppet sjukdom omfattar det som betecknas som sjukdomar enligt både vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning.

Du kan alltså helt lagligt sjukanmäla dig på grund av psykiska skäl så som stress, ångest och depression.

Hoppas att du fick din fråga besvarad!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (225)
2021-11-07 Anställdas skyldighet att lämna intyg vid sjukdom
2021-10-31 kan man sägas upp på grund av sjukskrivning?
2021-10-21 Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?
2021-10-21 Karensdag vid timanställning

Alla besvarade frågor (97608)