Sjuk hund efter köp = fel i vara?

2016-08-16 i Köplagen
FRÅGA
Köpt ett husdjur som privatperson från privatperson.Jag har köpt en hundvalp på blocket som vid första dagen har haft diarré och harklingar. Jag kontaktade uppfödarna om att valpen hade diarré direkt när vi kom hem. Både jag och uppfödarna trodde att det hade med stress och ombyte av miljö att göra. Då valpen var väldigt hängig och dålig i magen kunde vi ej utgå ifrån att valpen var frisk, därför kunde vi ej teckna en försäkring. Vi hämtade valpen på en fredag och på måndagen som kom tog vi in valpen till veterinär som konstaterade att allt inte var okej men vår valp, så hon fick ett gäng magtabletter som skulle ta bort diarrén och få henne piggare. så vi kunde fortfarande ej teckna en försäkring på valpen då allt inte var okej. På fredagen samma vecka så åkte vi in med valpen igen till veterinären för återbesök då det visade sig att hunden hade fått ett svullet öga och lymfkörtel. Ögat konstaterade veterinären vara en sjukdom som kallas "Cherry eye" och är kronisk. Efter dessa två veterinärbesök har vi fått betala för medicin. Då denna valp har varit mycket sjuk under denna korta tid så kontaktade vi uppfödarna och berättade om allt och förklarade att vi ville lämna tillbaka henne då hon varit sjuk sedan start samt häva köpet. I vårt köpeavtal står ej annat än att valpen säljs utan försäkring. Ett sådant köp går väl under köplagen som jag fattat det och klassificeras som en vara, och i detta fall är det väl fel på varan?Vad har vi för rättigheter i detta sammanhang?
SVAR

Personen som du köpte hunden av är en privatperson liksom du. Därmed är köplagen (KöpL) tillämplig, se 1 § KöpL.

Lagen är enligt 3 § KöpL dispositiv. Att lagen är dispositiv innebär att köparen och säljaren som avtalsparter kan avvika från lagens bestämmelser genom erat köpeavtal. I 17 § st. 1 KöpL står det att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Det hela beror därför på vad ni har avtalat om hundens hälsa och vad som eventuellt ska hända om hunden visar sig vara sjuk. Utifrån din fråga så tolkar jag det som att inget har avtalats gällande hundens hälsa. I så fall så är det bestämmelserna i KöpL som gäller.

Fel i varan

Enligt 17 § st. 3 KöpL så är varan att anse som felaktig om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med "vad köparen med fog kunnat förutsätta" menas att om priset och övriga omständigheter pekar på att ni betalat för en frisk hund men hunden har sådana krämpor som ni redovisat ovan så kan det anses att hunden är behäftad med fel enligt 17 § st. 3. Säljarens ansvar sträcker sig endast till varans (hundens) beskaffenhet när hunden överlämnades till dig. Med detta menas att säljaren endast ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt. Säljaren ansvarar dock även för fel som visar sig efter överlämnandet vilket kallas dolt fel. Se 21 § KöpL. I ert fall är den avgörande frågan om det rör sig om ett dolt fel. Utifrån omständigheterna såsom tidsrymden så ser det ut som att hundens krämpor är dolda fel. Huruvida det rör sig om ett dolt fel måste dock avgöras via en noggrann undersökning av er hund hos en veterinär vilket är en god investering då det mer eller mindre avgör om ni kan få ut ersättning av säljaren eller inte. För mer information om dolda fel i hundar så kan ni vända er hit.

Åtgärder vid fel i varan

Om det är så att felen klassas som dolda fel är ni berättigade enligt 31-39 §§ KöpL att kunna kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet. Förutom det så har ni även möjlighet att kräva skadestånd enligt 40 § KöpL. Min rekommendation är dock att i första hand kontakta personen som sålde hunden och förhoppningsvis komma fram till en bra lösning, t.ex. ersättning för köpeskilling och/eller veterinärkostnader. Detta är ett betydligt smidigare och snabbare tillvägagångssätt än att föra ärendet i domstol.

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1302)
2021-01-26 Ansvarar säljaren för fel som uppenbarar sig först en tid efter köpet?
2021-01-26 Hävning av köp efter fel upptäckts på båt
2021-01-24 Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

Alla besvarade frågor (88507)