FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt08/10/2017

Självriskvillkor i försäkringsavtal och skadevållarens ansvar att täcka det belopp som inte ersätts av den skadelidandes försäkring till följd av ett självriskvillkor

Grannens träd föll på vår tomt häromdagen. En jättepoppel som åsamkade stora skador. Hela vår trädgård förstörd. Ett förråd krossat. Jag och barnen hann undan med blotta förskräckelsen. Detta ska tydligen gå på vår försäkring men ska vi verkligen behöva betala självrisk när det är grannens träd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår er fråga, undrar ni om det verkligen är så att ni ska betala självrisk när skadan orsakades av er grannes träd.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, ni måste betala självrisken, om ert försäkringsavtal säger det. Emellertid är det den som orsakar skadan som i slutändan ska stå för ersättningen. Därför kan det finnas en möjlighet för er att kräva er granne på ersättning för självrisken.

Vad är självrisk och varför måste ni betala den?

En försäkring är ett avtal mellan er och er försäkringsgivare. Självrisk är en form av villkor i olika försäkringsavtal, vars syfte ofta är att begränsa försäkringsgivarens skyldigheter.

Om något omfattas av självrisk brukar det innebära att försäkringen delvis inte täcker skadan. Försäkringsgivaren betalar alltså inte den delen av skadan.

Mitt svar blir alltså att ni måste betala självrisken, om ert försäkringsavtal säger det. Något mer konkret råd kan jag dock tyvärr inte ge er, eftersom jag inte har tillgång till era försäkringsvillkor.

Vad kan ni göra?

I slutändan är det den som orsakar skadan som ska stå för den. Till den del skadan går på er självrisk kan ni alltså möjligen kräva er granne på skadestånd. På så vis skulle det bli er granne som får betala självrisken.

För att er granne ska vara skyldig att betala skadestånd till er krävs dock i allmänhet att följande förutsättningar är uppfyllda (2 kap. 1 § skadeståndslagen):

1. Det ska finnas en skada på annans egendom. Det låter som om detta krav är uppfyllt i ert fall, i form av sakskada på er egendom.

2. Det ska finnas en handling eller underlåtenhet att handla från skadevållaren som orsakade skadan. I ert fall skulle det kunna röra sig om någon form av underlåtenhet. Vid skador som orsakas genom underlåtenhet kompliceras dock bedömningen med ytterligare krav.

3. Er granne ska ha varit minst oaktsam.

4. Grannens handling eller underlåtenhet att handla ska ha orsakat skadan på ett adekvat vis. Det får t.ex. inte röra sig om sådant som kan jämställas med att blixten slår ned.

Som ni nog förstår kan jag tyvärr inte göra någon konkret bedömning i ert fall, då jag saknar nödvändig information.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

____________________________________

Behöver ni vidare hjälp med skadestånd och försäkringsavtal är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000