Självrisk vid patientskadeförsäkring

2015-03-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har fått en skada godkänd av patientförsäkringen, en skada i nacken som orsakats av anestesin och som hade kunnat undvikas. Får därför en ersättning på 9000kr. Av dessa 9000kr måste jag betala en självrisk på 2225kr. Min fråga är därför, är det rätt att jag ska stå för en självrisk för en skada som sjukvården orsakat?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till patientskadeersättning regleras i Patientskadelag (1996:799)

När patientskadeersättningen har bestämts räknas det av ett belopp som man kan kalla för självrisk. Hur stor självrisken är beror på hur stort prisbasbeloppet är det året man får ersättningen. Prisbasbeloppet regleras i socialförsäkringsbalken 6,7§§ och är för år 2015, 44 500kr.

Enligt patientskadelagen ska man från ersättningen räkna av ett belopp som motsvarar en tjugondel av prisbasbeloppet. För 2015 blir det alltså 44 500*1/20 = 2225kr

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81781)