Självförsvarets omfattning och begränsningar

Hej! Jag har två frågor rörande självförsvar, förstår att det är svårt att ge specifika svar men ändå tacksam för något. 1: Om person 1 blir tilldelad ett slag (tex. efter bråk på fest eller bråk på gatan) fre då "mottagaren" av slaget/salgen sk. "knocka" angriparen eller är endast likgiltigt slag acceptabelt tillbaka i försvar? Får "mottagaren" använda tillhyggen om inte angriparen slutar? Fråga 2: Om en person bryter sig in i ens hem får man då angripa inbrottstjuven i förebyggande självförsvar utan att veta varför personen brutit sig in i hemmet? Om inbrottstjuven är beväpnad med antingen kniv, eld vapen eller tex. basebollträ, får man då själv använda tex. kniv, paintball pistol/gevär eller annat tillhygge i självförsvar? Som sagt förstår att det kan vara svårt att besvara dessa typer av fråga men tacksam för något!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Okej, så jag har tänkt att jag besvarar frågan genom att först redogöra för självförsvarets omfattning och begränsningar och sedan utifrån de situationer du givit ger min bedömning av det rättsliga läget.


Huvudsakligt råd:

Först är det viktigt att säga ifall man befinner sig i en farlig situation så skall man helst undvika att ta till våld och först försöka hantera situationen på andra sätt som exempelvis att springa därifrån eller ropa på hjälp.


Självförsvar enligt lagen:

Självförsvar kallas för nödvärn och reglerar i 24 kap 1 § samt 6 § Brottsbalken


24:1 Nödvärn

Paragrafen säger att gärningar som begås i självförsvar är endast brott om det på grund av angreppets beskaffenhet, betydelsen av det angripna och andra omständigheter är uppenbart oförsvarligt. 

  Det görs alltså en bedömning ifall självförsvaret var uppenbart oförsvarligt och ifall det är, döms man för brottet helt enkelt.


Det står även i vilka situationer man har rätt att ta till självförsvar och de är:

  1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom
  2. den  som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker  tränga in i rum, hus, gård eller fartyg
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

1. Handlar om ifall man blir exempelvis attackerad, eller bestulen på något.

2. Gäller situationer där någon hindrar med våld att man tar tillbaka sin egendom när de blir tagna på bar gärning vid exempelvis inbrott.

3. Omfattar inbrott eller andra olovliga intrång

4. Är ganska självsägande. 


Det som blir den huvudsakliga tolkningsfrågan är ifall ens självförsvar anses som uppenbart oförsvarligt eller ej och det varierar från situation till situation. Man ska alltså bedöma angreppet i sig, vad som angreps och andra omständigheter. 


I praxis diskuterar man att det är att anse som uppenbart oförsvarligt ifall man kan hantera en situation på ett mindre våldsamt sätt, alltså genom att springa därifrån eller ropa på hjälp. Är det en mer livsfarlig situation är generellt sett mer våld accepterat än exempelvis en situation där någon tar egendom som går att ersätta. 


24:6 Excess:

Excess hanterar en situation då man gjort mer än tillåtet i en nödvärnssituation. Man blir då ändå befriad från ansvar ifall situationen var så att man svårligen kunde besinna sig. 

   Att svårligen kunna besinna sig innebär att man bedömer faran som fanns och den tiden det utsatte haft för att överväga sina alternativ. Men man kollar även på den utsatte som person också. Det brukar handla om exempelvis någon som är en extremt rädd person så finns ett större utrymme. Dock brukar det inte anses finna excessutrymme ifall man är berusad eller en aggressiv person, då brukar man åläggas större ansvar på att kunna kontrollera sig själv.


Bedömning av dina exempel:

1. Slagen på gatan

Blir man slagen av någon okänd på en fest/på gatan helt oprovocerat är det svårt att se hur självförsvar föreligger. Anledningen till detta är att ett slag är ett slag och sedan är det över, då finns det ingen anledning att slå tillbaka, man kan då istället gå därifrån, tillkalla hjälp från ordningsvakter eller polis. Fortsätter personen däremot att slå kan det finnas ett visst utrymme ifall det inte går att undvika på ett annat sätt. Dock bör det i regel nästan alltid anses som otillåtet att ta till med tillhyggen i de fall man blir slagen av någon. Att även knocka personen för enbart ett slag är även också att anse som uppenbart oförsvarligt. Personen med mer styrka har generellt sett en viss förståelse för sin egen förmåga de förväntas ha och därmed kan det anses vara oförsvarligt. 


I huvudregel ska det finnas en slags balans. Man kan inte ta till med vapen mot någon som inte attackerar med ett vapen och liknande. Att därmed slå någon medvetslös är i situationen du beskriver obefogat och tillhyggen även mer så. Är det en pågående attack finns utrymme för självförsvar, men att man bara blir tilldelad ett slag från någon anses rimligen inte ge en sådan möjlighet.


2. Inbrott i hemmet

I en sådan situation blir det lite mer upp till hur allting har gått till och det blir en del bedömningar som kan variera från fall till fall. 

Först avseende rätten till självförsvar så är intrång i hemmet en sådan situation. Dock ifall man kan undvika våld genom att jaga ut personen, tillkalla hjälp eller liknande så är det såklart något som påverkar bedömningen. Men man måste inte veta vad personen gör där för att självförsvar är befogat. Dock kan det variera från vilken typ av nödvärn som är att anse som okej. Man kan exempelvis om man är en stark person knuffa ut dem eller liknande.


Ifall personen är beväpnad så kan det vara rimligt att man försöker avväpna personen genom att brottas om exempelvis basebollträet. Har personen en kniv eller skjutvapen föreligger en livsfarlig situation och därmed kan mer våld vara befogat både genom 24:1 men även då man kan frukta för sitt liv och därmed öppna upp för excess enligt 24:6. Dock måste det faktiskt vara fallet att man fruktar för sitt liv och inte något man hittar på i efterhand.


Dock skulle en domstol rimligen bedöma ifall man kunnat fly därifrån eller ringt polis istället, men ifall man inte rimligen hade någon annan möjlighet så kan man tillgripa våld som är tillräckligt för att kasta ut personen eller likande.


Denna är lite mer svårbedömd för det varierar väldigt mycket från fall till fall och de möjligheter man har.


Jag hoppas att detta var ett tillfredsställande svar på dina frågor. Kom dock ihåg att mitt råd är att undvika att ta till våld ifall det finns andra möjligheter att ta sig ur en sådan situation.


//MvhLinus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”