FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal09/10/2018

Självförnyande hyreskontrakt

Hej !

Jag skulle vilja ställa en fråga om ett hyresavtal .

Det står :uppsägning skall ske skriftligen minst 3 kalendermånader före hyrestidens utgång

I annat fall är kontraktet förlängt med 12 månader varje gång .

Behöver man göra ett nytt hyresavtal varje år eller inte ?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt oss på Lawline!

Kort är svaret nej, det behöver ni inte. Enligt 12 kap. 3 § Jordabalken är ett hyreskontrakt på obestämd tid om inte annat avtalats, vilket ni verkar ha gjort i detta fallet. Alltså förnyas/förlängs avtalet automatiskt och ett nytt avtal behövs inte görs varje år.

Hoppas det här hjälpte!

David ZandianRådgivare