FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal29/09/2019

Sexuella trakasserier - frångå anställningsavtal?

Hej, jag har sagt upp mig på mitt jobb pga olika anledningar egentligen. En av anledningarna är att min chef beteer sig illa mot mig då han skriver väldigt olämpliga och sexuella sms till mig på fritiden.

Detta är inget jag sa till honom när jag sa upp mig eftersom jag tycker det är jobbigt.

Min uppsägningstid är 3 månader men jag står inte ut med att vara omkring honom då jag känner mig väldigt obekväm och rädd att något ska hända. Hur kan jag gå tillväga för att slippa jobba med honom under 3 månader till eftersom han vägrade att släppa mig tidigare.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är givetvis att om uppsägningstiden som framgår av anställningsavtalet gäller. Det innebär att du är skyldig att arbeta under uppsägningstiden, och har rätt att få betalt. Om en arbetstagare väljer att inte gå till jobbet under uppsägningstiden, och arbetsgivaren lider ekonomisk skada på grund av detta, kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig.

Frågan är då, om du har rätt att avsluta anställningen med omedelbar verkan på grund av olämpliga och sexuella sms av din chef. Enligt 4 § tredje stycket i Lagen om anställningsskydd (LAS), får en arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Denna bestämmelse gäller bland annat om arbetsgivaren har begått ett brott mot arbetstagaren, t.ex. sexuella trakasserier eller ofredande. Jag skulle säga att din rätt att frånträda avtalet omedelbart beror på allvaret och innehållet i de sexuella sms som din arbetsgivare har skickat. Som du beskriver det är sms:en ''väldigt olämpliga''. Frågan är dock om de kan betraktas som en brottslig gärning.

Jag skulle råda dig att ta hjälp av en advokat eller vända till dig din fackförening i detta ärende, eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på frågan och lycka till.

Carl Trolle OlsonRådgivare