Sexmånadersregeln och internationell dubbelbeskattning

FRÅGA
Hej.Har läst tidigare frågor o svar o bloggar o forum etc, även mejlat skatteverk o försäkringskassan vilka säger helt olika saker på samma fråga.Min fråga är:Är skriven i sverige, har tidigare jobbat i sverige under 5 år. Är numera i spanien, varit här ca 4 månader, jobbar, tänker dock endast jobba ca 3 månader här. Har varit till ofrån i Sverige under denna tid o hälsat på. Betalar fort räkningar till sverige, så som mobil etc. Företaget jag jobbar på är danskt, de säger att jag BARA betalar spansk skatt. Har fått två löner, med spansk skatt avdragen. Hur är det nu med skatten i sverige o försäkringskassan.? Har ej nämnt till försäkringskassan att jag bor här då jag är fram o tillbaka till sverige då o då. Och jag är fort skriven på min adress i Sverige. Folk skriver om dubbelbeskattning, ska jag alltså betala svensk skatt på det jag betalat här också? När gör jag det isåfall. Vissa skriver att försäkringskassan kommer att stryka min pension jag skattat på etc, är under 40 år. Tack
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Inkomstskattelagen (IL), här, gör åtskillnad mellan obegränsat skatteskyldiga personer och begränsat skatteskyldiga personer. Obegränsat skatteskyldig är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Eftersom du är skriven i Sverige anses du bosatt här och du är således obegränsat skatteskyldig. Den som är obegränsat skatteskyldig är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

En obegränsat skatteskyldig person som har anställning som innebär att han kommer vistas utomlands i minst sex månader, är inte skatteskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet, sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL). Eftersom du endast tänker arbeta tre månader kommer du inte kunna använda dig av sexmånadersregeln. Effekten av det blir att du kommer vara skatteskyldig för din inkomst i både Sverige och Spanien s.k. internationell dubbelbeskattning.

Problemet med internationell dubbelbeskattning har Sverige löst genom att ingå dubbelbeskattningsavtal med andra länder, ett sådant avtal har vi ingått med Spanien, här. Av avtalets andra artikel framgår det att inkomst av tjänst omfattas av avtalet. Av artikel 15 framgår det att Spanien har beskattningsrätt. Enligt artikel 24 undviks dubbelbeskattningen genom att Sverige avräknar den skatt du betalat i Spanien. Den skatt du betalt i Spanien kommer du alltså inte behöva betala igen i Sverige.

Påståendet att försäkringskassan skulle stryka din pension stämmer inte. Det är nämligen Pensionsmyndigheten som har hand om din pension och inte Försäkringskassan. Vill du läsa mer om din pension rekommenderar jag https://www.pensionsmyndigheten.se/Startsida.html. Har du någon specifik fråga om din pension får du gärna höra av dig hit igen.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll