Sex månaders uppsägningstid är utan verkan för en hyresgäst

2019-08-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Vi har hyrt ett hus privat. Han satte 6 månaders uppsägningstid & vi köpte ett annat hus då han började prata om att sälja & vi flyttade 4 veckor efter vi sa upp huset. Våran uppsägningstid är tillomed sista december. Nu har han nyttjat huset genom att ställa dit möbler som är hans inför försäljning. han har nu fått handpenning & skrivit första bindande köpekontraktet. Ska vårat kontrakt brytas från den dag han nyttjade huset eller ska det brytas från det att köparna får tillträde (22 november)? Vi fick åka till huset för att städa då han ville ha tillgång för att fotografera & sälja huset. (Han aviserade om att det skulle vara städat med 4 dagars varsel mitt i våran semester & flytt) Påpekade då att han får bryta kontraktet om han vill ha tillträde & nyttja huset men det vägrade han. Han har dessutom inte rådgjort med oss ang när nya ägarna ska ta över. Han har hela tiden sagt att han bryter uppsägningen så fort huset blir sålt men nu vill han att vi betalar till&med 22 november. Är det rätt att han nyttjar huset (för försäljning) och fortfarande kräver oss på pengar eller när skulle kontraktet/uppsägningen brytas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i Hyreslagen (12. Kap Jordabalken) och lagen om uthyrning av egen bostad. Skillnaden mellan lagarna är den att lagen om uthyrning av egen bostad enbart gäller den första bostaden som en hyresvärd hyr ut, men inte några efterföljande bostäder. Eftersom det är oklart för mig om din hyresvärd hur ut några andra bostäder någonstans kommer jag att utgå från båda lagarna.

Avtalsvillkor till nackdel för dig är utan verkan

I båda lagarna framgår att avtalsvillkor som i jämförelse med lagens bestämmelser är till nackdel för hyresgästen ska vara utan verkan. Detta framgår i 2§ lagen om uthyrning av egen bostad och i 12 kap. 1§ 5 st. Jordabalken(JB). Innebörden är att avtalsvillkor som försätter dig som hyresgäst i ett sämre läge än vad lagen har satt upp inte ska gälla.

Uppsägningstiden är maximalt tre månader

I 12 kap. 5 § JB framgår att uppsägningstiden för en bostadshyresgäst alltid är tre månader. Detta gäller oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. De sex månader ni avtalat om gäller inte, eftersom de är till nackdel för er i jämförelse med vad lagen ställer upp.

I lagen om uthyrning av egen bostad är uppsägningstiden för er som bostadshyresgäster ännu förmånligare, den är nämligen en månad. Detta framgår i 3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad. Även enligt denna lag gäller inte de sex månader ni avtalat om då de är till nackdel för er i jämförelse med vad lagen stipulerar.

Ni behöver inte betala så sent som 22 nov

Sammanfattningsvis behöver ni således inte betala för sex månaders uppsägningstid. Om er hyresvärd inte har några andra bostäder som denne hyr ut, är det alltså en månads uppsägningstid som gäller för er. Då har ni redan betalat färdigt om ni sa upp avtalet för 4 veckor sedan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82646)