FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/06/2022

Servitutavtal

En granne har satt upp staket för sina hästar så att en gammal kulturväg, en s.k. kyrkväg, stängts av och det går inte längre att passera till fots. Vägen ligger på grannens mark och har med tidigare ägare alltid stått öppen och nyttjats av traktens folk genom sekel. Vad göra? Är det tillåtet att stänga av en allmänt nyttjad gammal passageväg så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det följer ytterst av den konstitutionella principen i ”Protokoll till Europakonventionen artikel 1” att den som äger en fastighet också har rätt att nyttja denna inom lagens ramar. Vid första anblick har alltså fastighetsägaren full rätt att sätta upp detta stängsel. Men det kan också finnas s.k. servitut på fastigheten i enlighet med 14 kap. jordabalken (JB). Under förutsättning att det finns ett avtal som reglerar servitut avseende denna väg så måste fastighetsägaren till den belastade fastigheten respektera detta. Därigenom kan ni kräva att vägen hålls öppen i enlighet med avtalet. Finns det däremot inget avtal om servitut torde det inte vara möjligt att kräva att fastighetsägaren ska hålla vägen öppen. Om det finns ett servitut rekommenderar jag att ni kontrollerar det avtalet för att se vad som gäller. 

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000