Servitut till väg

2016-02-15 i Servitut
FRÅGA
Servitut på "egen" väg till två från vår fastighet avstyckade tomter finns från 1947, både text och karta. Senare har tomt ett byggt uthus o likn som hindrar genomfart till tomt två. Man har då kört över vårt gärde vidare genom vår skog istället för att ta sig fram till tomt två. Vi motsätter oss detta. Det som saknas i servitutet är dock hur vägen skulle nå fram till tomt två. Den slutar i kant med tomt ett. Inga andra avtal finns och vi visste inte detta vid köpet för fem år sedan. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns två typer av servitut som en fastighet kan ha, ett är avtalsservitut och det andra är officialservitut. Officialservitut finns ifråga om t.ex. vägar. Detta är troligtvis ett officialservitut.

Jag förstår att ni motsätter er genomfarten till tomt två, däremot lär tomt två ha rätt till väg. Det finns ingenting ni kan motsätta er här gällande den rätten. Däremot kanske vägfrågan går att lösa på ett annat sätt så att ni slipper ha någon åkandes genom er skog. Nu förutsätter jag att ni redan kontaktat lantmäteriet och att det är dem som har informerat er om vad som finns rent rättsligt, då det är lantmäteriet som borde utreda frågan åt er.

Det ni kan göra är att be lantmäteriet föra in i servitutet som belastar era fastigheter hur vägen ska gå i framtiden. Då det saknas beskrivning på detta borde det vara av vikt för lantmäteriet och alla andra inblandade att få till en sådan beskrivning. Ni lär komma överens med resterande fastighetsägare samt med lantmäteriet hur ni vill att vägen ska gå för allas trevnad.

Att ni inte blev informerade om servitutet vid köpet för fem år sedan är ett rättsligt fel och ni har rätt till avdrag på köpeskillingen (här).

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till säljaren, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger (här)

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med varma hälsningar
Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll