FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut31/03/2016

Servitut till brunn

Vi äger två fastigheter med gemensam brunn med min mors familjegård. Den ena fastigheten har servitut på vatten men inte den andra. Vi har gemensamma ledningar och pump i våra fastigheter, men inte med gården. Den ena fastigheten byggdes av mina föräldrar och morbror 1976.

1985 byggde sedan min morbror en egen fastighet på tomten bredvid och kopplade på sitt vatten på den tomten som hade servitut. Gården ägdes av min morfar vid tidpunkten när morbrorn byggde.

För några år sedan så gick mina föräldrar bort och morbrorn och jag fick ärva. Nu ägs gården av den andra morbrorn. Vi funderar på att sälja våra fastigheter men vet inte vad som gäller angående vattnet, vi har pratat lite lätt om att få servitut men det verkar som att han inte vill skriva något. Vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns två typer av servitut, avtalservitut och officialservitut. Från vad ni beskriver verkar det inte existera något överhuvudtaget.

Ett officialservitut regleras i 7 kap. FBL och är det servitut som kan göras tvångsvis om det behövs för en lämpad fastighetsbildning, vilket vatten till en fastighet skulle utgöra. Däremot när det kommer till tvångsvisa åtgärder lär man ha uttömt alla andra möjligheter, t.ex. finns det kommunalt vatten ni kan ansluta er till istället?

Viktigt att nämna är ett par rättsfall:

Det första är NJA 1979 s 44, där högsta domstolen ansåg att även om man faktiskt hade använt i detta fall en väg under en lång tid så fanns det där inget servitut eftersom man inte hade kunnat bevisa att det hade funnits en upplåtelse. Alltså en kontuernerlig vilja att låta den andra fastigheten köra på marken i fråga.Det andra är NJA 1996 s 110som handlade om tvångsvis överföring av ett servitut för väg. Slutsatsen man kan dra av detta är att om ni uttömt alla andra möjligheter till vatten borde ni tvångsvis kunna få till en lantmäterie förrättning för servitut till vatten ur den gemensamma brunnen.

Det ni ska göra är att kontakta lantmäteriet för förrättning, så att ni alla tillsammans kan lösa vatten frågan. Det är väldigt viktigt ur en samhällssynpunkt att alla fastigheter har fungerande lösningar angående vägar och vatten m.m. och särskilt nu när ni funderar på att sälja fastigheten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar
Terese VestergårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000