FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut19/01/2022

Servitut som missbrukas

Hej

Har ca 140m servitusväg som är uttagen till 4m bredd och inget annat är skrivit

Granne A som inte belastas av servitutet lämnar ca 3m vägren innan odling som jag klipper och håller snyggt

Granne B som servitutet ligger på lämnar 1dm tillgodo från vägens mitt som minsta avstånd

Vägen är ca 3m bred som är belagd med grus och asfalterad i höstas senare på hösten plöjde granne B

ca 25cm djupt 1 dm från 4m gränsen

Detta har hänt tidigare men då har jag meddelat att dom skall plöja tillbaka jorden så inte vägkanten ger vika

vilket även detta har hänt några ggr sen vi flyttade hit 1997

Och i år ville granne B inte göra detta då han har plöjt än närmre

Det hör till saken att brukaren av jorden granne B är arrendator

Det skall tilläggas att bara jag har hållit vägen i ordning sen 1997 inte en krona från någon annan

Tycker bara detta är idiotiskt att behöva lägga energi på

Hur göra ?

Tips

Kan man kräva någon form av vägren?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Det finns två sorters servitut; officialservitut som bildas genom ett beslut från en myndighet och avtalsservitut som bildas genom ett avtal mellan fastighetsägarna. Eftersom inget annat framgår av frågan utgår jag ifrån att det är ett avtalsservitut. Därmed är jordabalken (JB) tillämplig. Om detta skulle vara en felaktig tolkning så får du gärna höra av dig till mig så ska jag förtydliga vad som gäller istället.

Servitut

Jag tolkar din fråga som att det är du som äger den tjänande fastigheten, det vill säga den fastighet som nyttjas av en annan fastighet (den härskande) (14 kap. 1 § JB). Därtill tolkar jag det som att "granne B" är innehavare av den härskande fastigheten.

Som innehavare av en tjänande fastighet ska man aldrig belastas i högre grad än att behöva underhålla servitutet sedvanligt (14 kap. 1 § JB). Som innehavare av en härskande fastighet har man en skyldighet att inte belasta den härskande fastigheten mer än nödvändigt (14 kap. 6 § JB). Om granne B är innehavare av den härskande fastigheten så är det därför denne som måste ersätta den skada som uppstår på vägen till följd av hans plogning (14 kap. 6 och 7 § JB). Eftersom det är ägaren till fastigheten som egentligen är innehavare av servitutet så är det dock fastighetsägaren som du måste vända dig till. I praktiken kommer det dock slutligen att belasta arrendatorn som har orsakat skadan (enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler), eftersom fastighetsägaren kommer kunna kräva ersättning från denne för skadan. Om överträdelserna av servitutsrätten fortsätter trots tillsägelse så föreligger det därtill en rätt för dig att häva servitutet (14 kap. 8 § JB).

Sammanfattning och råd

Granne B ska ersätta den skada som han orsakar genom sin plogning. Om han inte upphör med detta och vidtar rättelse trots tillsägelse så har du rätt att säga upp servitutet. Däremot kan du inte kräva att denne ska ordna en vägren. Mitt råd är trots detta att du försöker att nå en frivillig överenskommelse med innehavaren av den härskande fastigheten om att ordna en sådan. Därtill kan du kräva att han åtgärdar den skada som han har orsakat samt påtala att flera överträdelser kan leda till en hävning av servitutet.

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”