FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut25/11/2021

Servitut - flytt av stolpe?

Min fastighet har servitut avseende rätt till väg fram till tomten. När jag skulle bygga vägen visade det sig att det står en kraftledningsstolpe mitt i servitutsområdet. Markägaren gav då muntligt tillstånd att dra vägen runt stolpen.

Nu, fyra år senare avser markägaren att stycka en tomt på andra sidan vägen och vill då räta upp vägen för att kunna skapa en rak tomtgräns, vilket kräver att stolpen flyttas. Markägaren hävdar nu att jag skall bekosta flytt av stolpen. Jag hävdar att det är markägaren som skall bekosta flytten enär den är ett hinder för mig att nyttja min rätt enligt servitutet.

- Det är inte min mark

- Det är inte min stolpe

- Jag har servitut avseende rätt till väg enligt karta upprättad av lantmäteriet

PS: Hur kan lantmäteriet upprätta ett vägservitut där det står en kraftledningsstolpe mitt i den tilltänkta vägen? Har inte lantmäteriet gjort fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du har ett officialservitut, det vill säga ett servitut som har bildats genom fastighetsreglering. Detta gör att 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) blir tillämplig. Lagen reglerar dock inte uttryckligen din fråga. Istället blir praxis och allmänna principer vägledande.

Vem ska bekosta flytten av stolpen?

Huvudregeln är att man som härskande fastighet har rätt att nyttja sitt officialservitut utan hinder. Omgivningen, inklusive den tjänande fastigheten, ska då rätta sig efter servitutet så att du kan nyttja den till fullo. Av NJA 2018 s. 200 kan det utläsas att den härskande fastigheten dock måste tåla vissa inskränkningar i servitutsrätten. Ett exempel på detta som nämns i rättsfallet är att man stänger av en väg för att reparera den eller liknande. Man kan tänka sig att stolpen är ett hinder som måste tålas, eftersom du har lyckats lösa situationen genom att dra vägen runt stolpen. Dock finns det inget stöd, varken i lag eller till följd av allmänna rättsprinciper, att du ska behöva bekosta en flytt av stolpen. Precis som du skriver är det, till följd av äganderätten, upp till ägaren av stolpen och marken att bekosta flytten. Den härskande fastighetens ansvar för marken utsträcks inte till mer än underhåll.

Sammanfattning

Det behöver inte nödvändigtvis vara ett fel av Lantmäteriet eftersom man kan behöva tåla vissa inskränkningar i servitutsrätten – särskilt om det finns alternativa lösningar. Dock är det inte du som ska bekosta flytten av stolpen.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”