FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/02/2014

Servitut eller gemensamhetsanläggning?

Vi har idag ett avtalsservitut för bilväg över grannens tomt då våt tomt inte ligger i anslutning till väg. Nu ska grannen dela av din tomt och vill ändra servitutet till gemensamhetsanläggning. I det ska skrivas in att vi alla tre ansvarar för underhåll av väg och snöskottning vilket är ok. Har vi något att förlora på att byta ett avtalsservitut mot en gemensamhetsanläggning?

Lawline svarar

Hej!

När en gemensamhetsanläggning har inrättats svarar de deltagande fastigheterna gemensamt för underhållet. Hur kostnaderna för underhåll mm. ska fördelas bestäms vid förrättningen enligt anläggningslagen 15 § och grundas bl.a. på vilken nytta varje fastighet har av anläggningen. Eftersom att gemensamhetsanläggning inrättas genom lantmäteriförrättning kommer förrättningskostnader uppstå och dessa fördelas mellan deltagarna efter vad som är skäligt, se anläggningslagen 29 §. Den stora (negativa) skillnaden för er som tidigare haft avtalsservitut kommer alltså att vara att ni kan drabbas av kostnader relaterade till gemensamhetsanläggningen.

Du kan läsa mer om gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets hemsida http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Aga-tillsammans/Gemensamhetsanlaggningar/. Lagrummen hittar du https://lagen.nu/1973:1149.


Med vänlig hälsning,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”