Servitut angående vatten

2017-12-23 i Servitut
FRÅGA
Hej, jag ska sälja en fastighet där vattnet tas ifrån en annan fastighet (som jag också äger)Det finns inget servitut skrivet.Hur gör jag lämpligast när jag ska sälja.Ta betalt för vattnet (sätta in en vattenmätare?)Hur sätter jag priset?Jag vill ju inte riskera att köparen kör på vattnet i källan genom t.ex. bevattning/slöseri osv.
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

När det gäller regler om fastigheter och även servitut så blir reglerna i jordabalken gällande.

För att det ska gå så smidigt som möjligt är det bra att upprätta ett servitut för vattnet. Ett avtal uppförs då vilket gäller för en längre tid och det avtalet följer även med om fastigheten säljs vidare. Ett servitut skrivs av den härskande fastighetens (den fastighet där vattnet tas ifrån) ägare. Eftersom du är ägare av båda fastigheterna så kan du ensidigt förklara att servitutet är gällande. I det här fallet blir det alltså du som ska skriva servitutet. I servitutshandlingen så ska det stå vilken fastighet servitutet belastar och även vad servitutet avser.

Gällande priset så ska betalning för underhållet av brunnen ske. Sedan kan även ett vederlag bestämmas om man vill. Det är svårt att säga vilket pris som är rimligt. Jag skulle rekommendera att höra med kommunen eller liknande vad det brukar kosta med vattenanvändningen.

Vad som är viktigt att tänka på när ett servitut skrivs är att det måste finnas med i köpehandlingen att ett servitut finns. Du måste alltså meddela köparen innan avtalet sluts om att det finns ett servitut och skriva in det i köpehandlingen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (316)
2022-01-25 Får den härskande fastighetens ägare godtyckligt belasta min mark och även låta andra ta väg över denna?
2022-01-19 Servitut som missbrukas
2021-12-23 Vilka rättigheter har man vid ett servitut på en vattenbrunn?
2021-12-23 Krockande servitut

Alla besvarade frågor (98668)