Serveringstillstånd eller inte?

2018-10-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej Jag har en butik som skall ha ett kvällsevent. Alla kunderna/gästerna är inbjudna till eventet. De har anmälts sig på en eventsida. Jag har deltagarlista på samtliga som har tackat ja och kommer. Det kommer att vara en artist som uppträder. Vi kommer att bjuda på snittar under kvällen. Min fråga är då om jag får bjuda på ett glas mousserande vin till de som kommer?Det finns även möjlighet för deltagarna att handla under kvällen.
SVAR

Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Servering av alkohol regleras i alkohollagen , mer specifikt lagens åttonde kapitel.

Som huvudregel gäller det att vid försäljning av alkohol ska den som serverar ha ett serveringstillstånd (8 kap 1§ AL). Från denna huvudregel finns det dock undantag, exempelvis i detta fallet relevant om det gäller enstaka helt privata arrangemang där serveringen av detta glas mousserande sker till ett självkostnadspris (8 kap 1 a§).

1 a § ställer upp tre kumulativa rekvisit för att undantaget ska vara tillämpligt. Dessa är följande:

Undantag från krav på serveringstillstånd:

"Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, ochäger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker"

Självkostnadspris innebär att de du har bjudit in inte betalar mer för glaset än vad det har kostat dig att köpa in det. Något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen får inte finnas. Serveringen ska ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Dessa krav har ställts upp för att försvåra uppkomsten och underlätta kontrollen av s.k. svartklubbar.

För att undvika komplikationer borde det undvikas att servera alkohol till de under 20 år.

Jag är dock inte helt säker på ifall samtliga rekvisit här är uppfyllda, i och med att du avser att sälja varor under kvällen och serveringen sker därför inte helt utan vinstsyfte. Mitt tips är därför att kontakta kommunens tillståndsenhet där butiken drivs, och kolla vad det är som gäller för ditt specifika fall.

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp! Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (251)
2019-03-21 Betallösningar på internet, vilka regelverk gäller och är vi under granskning av Finansinspektionen?
2019-03-16 Hur vet jag om en hemsida är legitim?
2019-01-29 Fråga om serveringstillstånd för bröllop
2018-12-27 Får jag skapa en tjänst som jämför olika företag?

Alla besvarade frågor (66981)