Servering av alkohol till enstaka tillfällen och slutna sällskap

2017-03-06 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej! Vi bedriver ett catering företag och har inte serveringstillstånd. Nu har vi fått en förfrågan om en sommarfest/bröllop där dom vill hyra serveringspersonal av oss. Fråga: Vi kan ju givetvis inte sälja alkohol till denna festen men kan våran personal servera kundens egenköpta alkohol och eventuellt ta betalt i baren till självkostnadspris?Vänliga hälsningarFredrik
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har funderingar kring om ditt företag och din personal har rätt att servera och ta betalt för självkostnadspriset av en kunds egenköpta alkohol, trots avsaknad av alkoholserveringstillstånd.

Till att börja med regleras rätten om servering av alkoholdrycker i Alkohollagen (AL).
Som utgångspunkt krävs det ett serveringstillstånd för att kunna servera jästa alkoholdrycker.
Det finns dock ett undantag till detta.
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:
* avser ett enstaka tillfälle,
* riktar sig till i förväg bestämda deltagare,
* sker utan vinstintresse,
* sker utan övrig kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna, och
* äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.
(8 kap. 1 och 1 a § AL).

För tillfälliga och privata arrangemang där serveringen av jästa alkoholdrycker bedrivs till självkostnadspris, krävs alltså inget tillstånd. Med självkostnadspris menas att deltagarna enbart betalar för dryckernas inköpspris. Det får därför inte ske något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen.

Skulle det vara så att det brister i något utav ovan uppställda krav, krävs ett alkoholserveringstillstånd. Ett sådant tillstånd kan lämnas för servering till ett slutet sällskap och gälla enbart för ett enstaka tillfälle, så kallat tillfälligt serveringstillstånd.
För att kunna få ett tillfälligt serveringstillstånd, måste ditt företag göra en skriftlig ansökan om detta till den kommun där serveringsstället är beläget. För att pröva om tillståndet ska ges, får kommunen ta ut en prövningsavgift.
Ett serveringstillstånd kommer endast att lämnas om:
* sökanden av serveringstillståndet med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter, är lämplig att utöva den typen av verksamhet, och
* verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med Alkohollagens krav.
Den sistnämnda punkten prövas genom att sökanden gör ett kunskapsprov som visar på hens kunskaper om Alkohollagen som krävs för att få utöva serveringsverksamheten. Kommunen får dock göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprovet för den allra första ansökan som avser ett tillfälligt serveringstillstånd till ett enstaka tillfälle och till ett slutet sällskap.
(8 kap. 2, 10 och 12 § AL).

Sammanfattningsvis.
Om:
* sommarfesten eller bröllopet avser ett enstaka tillfälle,
* serveringen av alkoholdryckerna riktar sig till en i förväg bestämd kund och bestämda gäster,
* serveringen av alkoholdryckerna i sig inte syftar till att generera en vinst för ditt företag,
* serveringen av alkoholdryckerna enbart bedrivs till självkostnadspriset, och
* serveringen av alkoholdryckerna sker i en lokal där det inte alls bedrivs någon yrkesmässig alkoholförsäljning,
så blir svaret ja på din ställda fråga. Din personal får då servera kundens egenköpta alkohol och ta betalt för alkoholdryckernas självkostnadspris, trots att ditt företag inte har alkoholserveringstillstånd. Skulle det som sagt vara så att det brister i något utav ovan uppställda krav, kan ditt företag ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. En sådan ansökan kan du med stor sannolikhet finna på webbplatsen för den kommun där serveringsstället är beläget.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Har du fler frågor, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (274)
2021-04-09 Vem kan ha en patreon sida?
2021-02-15 Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?
2021-01-19 Ofullständig fråga
2020-11-30 Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

Alla besvarade frågor (94159)