Separationsrätt av kursavgift vid ideell förenings konkurs?

2016-09-28 i Konkurs
FRÅGA
Har betalat en simkurs till en ideell förening men kursen blev inställd och skulle börja senare under året ist. Antingen fick man pengarna tillbaka (och avbokad kurs)eller så kunde man låta pengarna vara kvar hos föreningen och påbörja kursen vid det senare tillfället som föreningen erbjöd. Nu är föreningen under konkurshot och jag undrar vad som händer med min inbetalade kursavgift om de går i konkurs. Vid konkurs kommer de ju inte kunna genomföra simkursen och då vill jag ha tillbaka mina pengar. Har jag rätt att få tillbaka min kursavgift eller försvinner de i konkursen till borgenärerna? Om jag låter kursavgiften vara kvar hos föreningen, hur kan jag då skydda de så att jag kan få tillbaka de vid en ev konkurs?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Huvudregeln är att all egendom som tillhörde föreningen när konkursbeslutet meddelades och som är sådan att den kan utmätas, kommer anses tillhöra konkursboet, se 3 kap 3 § 1st konkurslagen.

För att kunna få tillbaka kursavgiften vid en eventuell konkurs krävs att pengarna kan separeras från konkursboet. Det krävs då att just dina pengar kan identifieras och att föreningen har begränsad rätt till dem. Begränsad rätt föreligger om föreningen inte kan anses ha äganderätt över pengarna.

Du har visserligen betalat för att få ta del av simkursen, men föreningen får göra vad de vill med pengarna så länge de tillhandahåller simkursen. Föreningen har således inte en begränsad rätt till pengarna. Eftersom begränsad rätt inte föreligger spelar det ingen roll om dina pengar kan identifieras eller inte, separation av pengarna kommer ändå inte vara möjlig.

Eftersom du redan har betalat blir det svårt för dig att nu i efterhand skydda pengarna om du låter dem vara kvar i föreningen.

Dina pengar kommer att tillhöra konkursboet vid en eventuell konkurs och du kommer därför inte kunna separera pengarna. Istället hamnar du bland de oprioriterade borgenärerna. Sannolikheten att du får tillbaka pengarna är därför tyvärr liten om föreningen går i konkurs.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (244)
2020-10-12 Försäljning av samägd egendom till underpris strax innan konkurs
2020-10-05 Äganderätten till en sak som har sålts vidare innan full betalning har gjorts och då konkurs har beslutats
2020-10-04 Konsignationsavtal och konkurs hos motpart - Vad gäller?
2020-10-03 Godtrosförvärv och konkurs

Alla besvarade frågor (85208)