Sen med hyran, risk för uppsägning?

2015-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag betalade min hyra en dag för sent, det vill säga på förfallodatumet. För något år sedan missade jag att betala hyran i tid och fick då påminnelseavgift. Riskerar jag att bli vräkt nu då jag "vid upprepade tillfällen", det vill säga två gånger, varit sen med hyran?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Hyresgästen har ett ganska starkt skydd i Jordabalken (JB) som reglerar hyresförhållanden.
Om hyresgästen är mer än en vecka sen med hyran är det enligt JB 12 kap 42 § p 1 skäl för hyresvärden att säga upp hyresavtalet i förtid. Men om hyresgästen betalar hyran innan hyresvärden hunnit säga upp avtalet så behåller hyresgästen hyresrätten ( JB 12 kap 43 §). Även om hyresvärden hunnit säga upp avtalet så behåller hyresgästen hyresrätten om han eller hon inom 3 veckor erlägger hyran (JB 12 kap 44 § st 1).
I 12 kap 42 § stycke 5 står även att hyresrätten inte förverkas, om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.

Även om både enstaka upprepade förseningar med hyran kan vara skäl för uppsägning så behöver du i ditt fall, där du en enstaka gång för något år sedan varit sen med hyran men betalt den vid påminnelse, samt nu betalt hyran en dag för sent, inte vara orolig för att bli uppsagd (och därmed riskera att i förlängningen bli vräkt).

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll