Sen accept av avtal på grund av eftersändning av post

2017-12-12 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag undrar om ett avtal kommit till stånd i detta fall:Företaget AB har på sitt gamla firmapapper med tryckt adress och telefonnummer avsänt ett försäljningsanbud till ett privat kooperativt dagis med 14 dagars acceptfrist. Dagen därefter flyttar företaget AB till nya lokaler med ny adress. På acceptfristens sista dag kommer ett antagande svar från kooperativet till företaget AB:s gamla adress och först dagen därpå når accepten, pga. eftersändning, företaget AB:s nya adress och lokaler. Företaget AB vill dock inte längre träffa något avtal med kooperativet och menar att accepten är för sen.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL).

För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud (erbjudande om att ingå avtal) och en accept (godkännande) av anbudet.

Här har 14 dagar angetts som acceptsfristen och svar ska vara anbudsgivaren till handa inom denna tid för att avtalet ska bli bindande ().

Vad menas då med "till handa"? Tanken är att accepten ska anses ha kommit anbudsgivaren (företaget AB) till handa om den har avlämnats till anbudsgivaren, lagts i den brevlåda/postfack som tillhör anbudsgivaren eller liknande. Det ska finnas en möjlighet för anbudsgivaren att läsa meddelandet. Det är tveksamt att det skulle ses som att företaget AB haft möjlighet att läsa meddelandet i och med eftersändningen. Det är alltså mest troligt att huvudregeln som säger att avsändaren bär risken för meddelandet är det som gäller. Accepten har då inte kommit fram i tid.

Sen accept ska ses som ett nytt anbud och det är alltså upp till företaget AB om de väljer att acceptera detta så att avtal ingås eller inte ().

Det finns dock ett undantag i som säger att avtal har ingåtts ändå om:
- Avsändaren (det kooperativa dagiset) utgår från att accepten kommit fram i rätt tid. Så är säkerligen fallet här eftersom de inte känner till adressändringen.
- Mottagaren av accepten (företaget AB) också måste inse detta. Också troligt eftersom de borde veta om att de har gett ut en gammal adress.
- Mottagaren av accepten (företaget AB) inte säger till om förseningen och att de inte längre vill ingå avtal.

Sammanfattningsvis
Även om de första förutsättningarna i undantaget är uppfyllda så faller det på att företaget AB faktiskt har lämnat meddelande om förseningen och att de inte längre vill att avtal ska ingås. Vi är därmed tillbaka på att den sena accepten ska ses som ett nytt anbud som det är upp till företaget AB om de väljer att acceptera detta eller inte. Avtal har därmed inte kommit till stånd.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (349)
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?
2021-10-25 Vad gäller när accept inte har samma villkor som anbudet?
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?

Alla besvarade frågor (97536)