Sen accept av avtal på grund av eftersändning av post

Hej!

Jag undrar om ett avtal kommit till stånd i detta fall:

Företaget AB har på sitt gamla firmapapper med tryckt adress och telefonnummer avsänt ett försäljningsanbud till ett privat kooperativt dagis med 14 dagars acceptfrist. Dagen därefter flyttar företaget AB till nya lokaler med ny adress. På acceptfristens sista dag kommer ett antagande svar från kooperativet till företaget AB:s gamla adress och först dagen därpå når accepten, pga. eftersändning, företaget AB:s nya adress och lokaler. Företaget AB vill dock inte längre träffa något avtal med kooperativet och menar att accepten är för sen.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL).

För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud (erbjudande om att ingå avtal) och en accept (godkännande) av anbudet.

Här har 14 dagar angetts som acceptsfristen och svar ska vara anbudsgivaren till handa inom denna tid för att avtalet ska bli bindande ().

Vad menas då med "till handa"? Tanken är att accepten ska anses ha kommit anbudsgivaren (företaget AB) till handa om den har avlämnats till anbudsgivaren, lagts i den brevlåda/postfack som tillhör anbudsgivaren eller liknande. Det ska finnas en möjlighet för anbudsgivaren att läsa meddelandet. Det är tveksamt att det skulle ses som att företaget AB haft möjlighet att läsa meddelandet i och med eftersändningen. Det är alltså mest troligt att huvudregeln som säger att avsändaren bär risken för meddelandet är det som gäller. Accepten har då inte kommit fram i tid.

Sen accept ska ses som ett nytt anbud och det är alltså upp till företaget AB om de väljer att acceptera detta så att avtal ingås eller inte ().

Det finns dock ett undantag i som säger att avtal har ingåtts ändå om:
- Avsändaren (det kooperativa dagiset) utgår från att accepten kommit fram i rätt tid. Så är säkerligen fallet här eftersom de inte känner till adressändringen.
- Mottagaren av accepten (företaget AB) också måste inse detta. Också troligt eftersom de borde veta om att de har gett ut en gammal adress.
- Mottagaren av accepten (företaget AB) inte säger till om förseningen och att de inte längre vill ingå avtal.

Sammanfattningsvis
Även om de första förutsättningarna i undantaget är uppfyllda så faller det på att företaget AB faktiskt har lämnat meddelande om förseningen och att de inte längre vill att avtal ska ingås. Vi är därmed tillbaka på att den sena accepten ska ses som ett nytt anbud som det är upp till företaget AB om de väljer att acceptera detta eller inte. Avtal har därmed inte kommit till stånd.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”