Semidispositiv och indispositiv lagstiftning

2019-11-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad innebär Semidispositiv och indispositiv och exempel på sådan lagstiftning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En indispositiv lagstiftning är en lagstiftning som är tvingande. Det går med andra ord inte att avtala bort de bestämmelser som finns i lagstiftningen. Tvingande lagar förekommer till exempel i relationer mellan konsumenter och företag. Syftet är då att skydda den svagare parten, i detta fall konsumenten, från ett annars ojämlikt förhållande. Konsumentköplagen (KKL) är till exempel indispositiv till konsumenternas fördel (3 § KKL). Det betyder eventuella avtalsvillkor som ger sämre skydd för konsumenten än vad lagen gör, inte ska gälla. Ett annat ett exempel på en indispositiv lagstiftning är Brottsbalken.

En semidispositiv lag kan däremot avtalas bort på vissa förutbestämda sätt. Ett exempel är regeln i Lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt att genom kollektivavtal göra avvikelser från bland annat turordningsbesämmelser (2 § 3 st LAS).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll