Semestersättning vid timanställning

FRÅGA
Jag har en anställd som nu slutat hos mig han började sin anställning 2015-05-04 och slutade 2015-08-01Han har under tiden haft Tim lön, Nu skall han ha sin semesterersättning för den tid han arbetat hos mig ,enligt mina uträkningar skal han få betalt 9 betalda dagar som jag ska betala ut.Men han menar på att han ska ha 12% på sin intjänade lön och att man inte skal gå efter intjänings år då han har haft timlön.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterersättningen är till för att de som inte har möjlighet att utnyttja semesterledighet, ska få ersättning för detta. En anställd som arbetar enligt en anställning som är timbaserad, det vill säga att han eller hon enbart arbetar de timmar arbetsgivaren önskar och inte månadsvis får ut samma lön, kan normalt, om inget annat avtalats, inte ta ut semester och har därför rätt att få ut semesterersättningen på den lön som utbetalats.

En timanställd har rätt till 12% av sin utbetalade lön i semesterersättning, antingen månadsvis eller via en klumpsumma per år, detta framgår av 16 § & 16b § Semesterlag. Din anställde har därmed rätt.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är viktigt att det på lönespecifikationen framgår tydligt att det är just semesterersättning det rör sig om. Av EU-domstolens praxis (C-257/04) ligger det på arbetsgivaren att det redovisas tydligt och av våra svenska förarbeten läggs ännu en presumtion om att om det inte specificeras att en del av utbetalningen till den anställde är just semesterersättning, ska den inte anses vara det. Detta framgår av prop. 2009/10:4 s. 37.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?