Semesterlön/semesterersättning vid sjukskrivning

FRÅGA
Har jag rätt till semesterersättning från arbetsgivaren vid längre sjukskrivning än 2 veckor ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lagen som reglerar semesterlön och semesterersättning är Semesterlagen (här). Notera skillnaden på semesterlön, som du får när du tar semester, och semesterersättning, som du får när du säger upp dig.

I 7 och 17 §§ SemL framgår det att du som sjukskriven har rätt att få ut ersättning för de semesterdagar som du inte tar ut och du har rätt till semesterlön för de dagar som du har varit sjukskriven. Anledningen till det är att du tjänar in semesterlön även under de perioder som du är sjukskriven, dock med undantag för om frånvaron under intjänandeåret överstiger 180 dagar. Ett intjänandeår eller semesterår varar från 1 april till 30 mars enligt 3 § SemL.

Att beakta är dock 17 § 2 st. SemL där det står att frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd. Rätten till semesterlön kan även bero på vad sjukskrivningen grundar sig på; beror frånvaron på arbetsskada finns till exempel inget tak som reglerar hur länge du kan vara borta från arbetet för att frånvaron ska vara semestergrundande. Om din anställning upphör innan du fått den intjänade semesterlönen har du istället rätt att få semesterersättning, se 28 § SemL.

Sammanfattningsvis beror det alltså på omständigheterna i ditt fall om du har rätt till semesterlön eller inte. Jag hoppas att du ändå genom ovan information har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma med fler detaljer så ska jag försöka ge ett utförligare svar.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?