Semesterlönegrundande frånvaro

FRÅGA
Hej! Jag har varit sjukskriven i fyra månader och ska börja jobba igen nu fast bara 50 procent. Har jag ändå rätt till min semester i sommar då?? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen som blir aktuell är semesterlagen, (SemL).
I lagens 17 § fastställs när frånvaro i jobbet är semestergrundande. Frånvaro pga. sjukdom är semestergrundande så länge de frånvarande dagarna inte överskrider 180 dagar under intjänandeåret (som löper mellan 1 april till 31 mars påföljande år, 3 § SemL). Vid beräkning av antalet frånvarodagar räknas deltidsfrånvaro av en dag som en hel dags frånvaro, vilket blir relevant för dig.

Vad gäller ditt fall har jag svårt att direkt veta om du har rätt till betald semester i sommar, då jag inte vet hur länge du kommer arbeta 50%, vilket blir avgörande för dig.

Beror din frånvaro istället på en arbetsskada finns det inget reglerat tak för hur många frånvarodagar du får ha för att frånvaron ska vara semestergrundande.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Återkom gärna med fler frågor så ska vi fortsätta att hjälpa dig! Du vet väl att vi också har rådgivning över telefon. Där kan du snabbt få svar på kompletterande frågor eller liknande. Telefonnummer: 08-533 300 04 (Mån-ons kl. 10-16)

Ha en jättebra dag!
Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (321)
2020-10-13 Förläggning av semester - vem bestämmer?
2020-09-29 Fråga om semesterlön presumeras ingå i lönen
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?
2020-09-08 Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

Alla besvarade frågor (85213)